CDwes76

14 Urt
11:26

0    Denetarik 
CDwes76

– Programatu daitekeen Ecotermic salgai. 13 elementurekin. “Color Azul”. Tel. 626- 144098. – Binilozko diskoak, singleak eta LP-ak erosten ditut. Tel. 688-624326. – Motxila beltza galdu dut (Milan markakoa). Barruan Ikastolako materiala dauka. Tel. 652-761387

14 Urt
11:25

– Euskarazko klaseak ematen dira. Azterketetarako prestaketa: EGA, Osakidetza eta HABEko perfilak… Ume eta helduentzako klaseak. Tel. 620-608065. – DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

14 Urt
11:24

– Emakumea behar da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanak egiteko. Astelehenetik zapatura. Tel. 677-553828. – Estetizista behar da ileapaindegi batean. Esperientziarekin. Tel. 943-200700. – Ileapaintzailea behar da ilepaindegi batean. Esperientziarekin. Tel. 943-256591 . – Kamareroa behar da Soraluzen jornada osorako. Tel. 943-750030 eta 670-541347. – Pertsona behar da…

14 Urt
11:23

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 625-259146. – Neska eskaintzen da umeak, helduak edo nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 642-416503. – Emakumea eskaintzen da zaintza lanetarako: nagusiak, umeak edo helduak. Tel. 602-347678. – Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko asteburuetan. Tel. 612-493242. – Emakumea…

14 Urt
11:22

0    lan bila 
CDwes76

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-139806. – Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan eta gauez ere. Tel. 632-337083. – Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka edo gauez. Tel. 642-249158. – Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko….

14 Urt
11:21

0    lan bila 
CDwes76

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 635-189294. – Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-841284. – Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 631-620344. – Neska eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 602-844282. – Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 678-112785. – Mutila eskaintzen…

14 Urt
11:19

– Gazteendako lokala alokatzen da Jardi- ñeta, 34an. Jarduerarako lizentziarekin. Inguruan etxerik gabe. Instalazio berriak. Aireztapena eta argi naturalarekin. Tel. 656-756485.

14 Urt
11:18

– Pisua behar da Eibarren, konpartitzeko, edo gela errentan. Tel. 660-114801. – Pisua, edo gela, hartuko nuke Eibarren alokairuan. Tel. 632-139806. – Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren edo inguruan. 2/3 logelakoa. Tel. 632- 337083. – Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 602-463828.

14 Urt
11:17

– Apartamentua salgai edo alokagai Polonia Etxeberria 14, behean. Estreinatzeko. Tel. 649-935239

Beheko  Tokia
04 Urt
10:30

Beheko Tokia

Helburuak eta eskainitako zerbitzuak Beheko Tokia gizarte zentrua 1994an sortu zen eta bere lehen egoitza Karmen 3an izan bazuten ere, 1998tik Karmen kaleko 6. zenbakian daude, kale horretako plazoletaren gainean daukaten lokal ederrean. Jubilatuak, pentsionistak eta elbarrituak elkartu eta aisialdirako toki bat eskaintzea da elkartearen xedea. Ekintza nagusiak Beheko Tokiak…