Farmaziak

URTARRILA 2018

Astelehena 1
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 2
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Eguaztena 3
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 4
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 5
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 6
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Domeka 7
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Astelehena 8
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 9
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguaztena 10
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguena 11
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 12
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Zapatua 13
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Domeka 14
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 15
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 16
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 17
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguena 18
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Barixakua 19
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 20
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Domeka 21
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Astelehena 22
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 23
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguaztena 24
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Eguena 25
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 26
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 27
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 28
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Astelehena 29
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Martitzena 30
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 31
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)

GAUEZ BETI:
Lafuente (Sostoatarren, 10)