Farmaziak

FARMAZIAK

Astelehena 1
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 2
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 3
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 4
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 5
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Zapatua 6
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 7
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Astelehena 8
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 9
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 10
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguena 11
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Barixakua 12
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Zapatua 13
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 14
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 15
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 16
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Eguaztena 17
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 18
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 19
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 20
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Domeka 21
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Astelehena 22
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 23
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguaztena 24
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguena 25
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 26
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 27
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Domeka 28
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 29
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 30
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 31
egunez Lekunberri (Isasi, 31)