Farmaziak

AZAROA
Eguaztena 1
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguena 2
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Barixakua 3
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 4
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Domeka 5
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Astelehena 6
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 7
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 8
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Eguena 9
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 10
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 11
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 12
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Astelehena 13
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Martitzena 14
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 15
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguena 16
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Barixakua 17
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 18
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 19
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Astelehena 20
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 21
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 22
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 23
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 24
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Zapatua 25
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 26
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Astelehena 27
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 28
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 29
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 30
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)

GAUEZ BETI
Mandiola (San Agustin, 3)
URTE OSOAN (09:00-22:00)
Castaño (J. Etxeberria, 7)