Farmaziak

URTARRILA
Domeka 1
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Astelehena 2
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 3
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 4
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Eguena 5
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 6
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 7
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 8
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Astelehena 9
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Martitzena 10
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 11
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguena 12
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Barixakua 13
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 14
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 15
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Astelehena 16
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 17
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 18
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 19
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 20
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Zapatua 21
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 22
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Astelehena 23
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 24
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 25
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 26
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Barixakua 27
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 28
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 29
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 30
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 31
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)

Gauez beti: Mandiola (San Agustin, 3)