Farmaziak

IRAILA

Barixakua 1
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 2
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 3
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 4
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 5
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 6
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 7
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 8
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Zapatua 9
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 10
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Astelehena 11
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 12
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 13
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 14
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Barixakua 15
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 16
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 17
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 18
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 19
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguaztena 20
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 21
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 22
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 23
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 24
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 25
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Martitzena 26
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 27
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 28
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 29
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 30
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)

GAUEZ BETI
Mandiola (San Agustin, 3)
URTE OSOAN (09:00-22:00)
Castaño (J. Etxeberria, 7)