Farmaziak

FARMAZIAK (Uztaila)

Zapatua 1
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 2
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 3
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 4
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguaztena 5
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 6
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 7
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 8
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 9
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 10
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Martitzena 11
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 12
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 13
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 14
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 15
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 16
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 17
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 18
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 19
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 20
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 21
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Zapatua 22
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 23
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Astelehena 24
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 25
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 26
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguena 27
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 28
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Zapatua 29
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 30
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 31
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)

GAUEZ BETI
Mandiola (San Agustin, 3)
URTE OSOAN (09:00-22:00)
Castaño (J. Etxeberria, 7)