Farmaziak

  • MAIATZA 2018

Martitzena 1
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 2
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguena 3
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Barixakua 4
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 5
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 6
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 7
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 8
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguaztena 9
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 10
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 11
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 12
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 13
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 14
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Martitzena 15
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 16
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 17
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 18
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 19
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 20
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 21
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 22
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 23
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 24
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 25
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Zapatua 26
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 27
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Astelehena 28
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 29
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 30
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguena 31
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)