Farmaziak

MARTXOA
Astelehena 27
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Martitzena 28
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 29
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguena 30
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Barixakua 31
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)

APIRILA
Zapatua 1
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 2
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Astelehena 3
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 4
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 5
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 6
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 7
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Zapatua 8
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 9
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Astelehena 10
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 11
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 12
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 13
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Barixakua 14
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 15
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 16
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 17
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 18
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguaztena 19
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 20
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 21
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 22
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 23
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 24
egunez Mandiola (S. Agustin, 3)
Martitzena 25
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 26
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 27
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 28
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 29
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 30
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)