Farmaziak

MARTXOA 2018

Eguena 1
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 2
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 3
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 4
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 5
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 6
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 7
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 8
egunez CZulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 9
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Zapatua 10
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 11
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Astelehena 12
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 13
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 14
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguena 15
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 16
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Zapatua 17
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 18
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 19
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 20
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Eguaztena 21
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 22
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 23
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 24
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Domeka 25
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Astelehena 26
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 27
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 28
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguena 29
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 30
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Zapatua 31
egunez Mandiola (San Agustin, 3)

GAUEZ BETI:
Lafuente (Sostoatarren, 10)