Farmaziak

AZAROA
Eguena 1
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 2
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Zapatua 3
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 4
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 5
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 6
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguaztena 7
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 8
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 9
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 10
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Domeka 11
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Astelehena 12
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 13
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguaztena 14
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguena 15
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 16
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Zapatua 17
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Domeka 18
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 19
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 20
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 21
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguena 22
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Barixakua 23
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 24
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Domeka 25
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Astelehena 26
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 27
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguaztena 28
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguena 29
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 30
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)

Gauez beti 2018an:
Lafuente (Sostoatarren 10)