IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

2018-05-23 4:20 pm

– Babes Ofizialeko pisua salgai Barakaldo kalean. 3 logela eta 2 komun. Garajea eta trastero handia. Guztiz jantzita. Bizitzera sartzeko moduan. Tel. 600-752732. Koldo.

a) Errentan

2018-05-23 4:21 pm

– Matrimonioak pisua hartuko luke alokairuan Eibarren. Tel. 664-823992.
– Familia arduratsuak 3 logelako pisua hartuko luke aloakiruan Eibarren. Tel. 632-426847.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren, 2 logelarekin. Erreferentziak. Tel. 667-060292.