IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

2018-01-14 11:17 am

– Apartamentua salgai edo alokagai Polonia Etxeberria 14, behean. Estreinatzeko. Tel. 649-935239

a) Errentan

2018-01-14 11:19 am

– Gazteendako lokala alokatzen da Jardi- ñeta, 34an. Jarduerarako lizentziarekin. Inguruan etxerik gabe. Instalazio berriak. Aireztapena eta argi naturalarekin. Tel. 656-756485.

2018-01-14 11:18 am

– Pisua behar da Eibarren, konpartitzeko, edo gela errentan. Tel. 660-114801. – Pisua, edo gela, hartuko nuke Eibarren alokairuan. Tel. 632-139806. – Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren edo inguruan. 2/3 logelakoa. Tel. 632- 337083. – Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 602-463828.