IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

2017-09-06 5:33 pm

– Pisua salgai Jardiñeta kalean, 3 logela eta terraza. Igogailua eta kalefakzioarelkin. 80.000 eurotan. Tel. 669-682148.
– Pisua salgai Elgetan. Behe solairuan, 65 m2, terraza (20 m2) eta garajearekin. Prezio negoziagarria: 139.950 euro. Tel. 644-387643. Maite.

a) Errentan

2017-09-06 5:36 pm

– Pisua alokagai Deban uda osorako, Itsasbegi kalean. Igerileku, frontoi eta garajearekin. Tel. 635-730841.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 631-649850.