IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

2017-05-04 5:57 pm

– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Hiru logelekoa. Tel. 688-802329.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 662-012834.
– Pisua alokatzen dut Eibarren. Mugikortasun-arazoak dituztenentzat egokituta. Tel. 670-251253.
– Pisua hartu nahi dut alokairuan. Tel. 631-649850.

a) Errentan