IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

2018-03-09 1:05 pm

– Pisua salgai Elgetan. 3 logela, sukalde-jangela, 2 komun, despentsa, ganbara eta terraza. Teilatua, fatxada eta leiho berriak. Kalefakzioa. Tel. 695-743398.
– Baserria salgai Mutrikun, terrenoarekin. Tel. 676-420846.
– Babes Ofizialeko pisua salgai Barakaldo kalean. 3 logela, 2 komun, garajea eta trasteroarekin. Jantzita. Bizitzera sarzteko moduan. Tel. 600-752732.

a) Errentan

2018-03-09 1:06 pm

– Pisua, edo logela, hartuko nuke alokairuan. Tel. 612-299869.
– Bikoteak pisua hartuko luke alokairuan. Tel. 605-363870.
– Amañan estudioa edo logela (sukaldea erabiltzeko eskubidearekin) hartuko nuke alokairuan. Tel. 674-277661. Cristina.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren edo inguruan. Tel. 674-930223.