IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

2017-03-16 4:29 pm

– Urkizun pisua salgai. Tel. 617-329239.

a) Errentan

2017-03-16 4:29 pm

– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 652-032117.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibar erdialdean. Tel. 637-004773.