IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

2017-02-03 5:20 pm

– Pisua salgai Txaltxa-Zelai kalean. 2 logela, egongela, sukaldea eta komuna. 6. solairua, igogailuarekin. Terraza eta ganbara. Tel. 665-733954 eta 629-449646.
– Baserria salgai Bergarako Ubera auzoan. 15 hektareako terrenoarekin. Berriztuta eta eguzkitsua. Bizitzera sartzeko moduan. Tel. 653-332125. Nerea.
– Baserria salgai Elgoibarko San Roke auzoan. Lur-sailarekin: 5,8 hektarea. Tel. 650-749722 eta 943-203284.

a) Errentan

2017-02-03 5:20 pm

– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.    3 logelakoa. Tel. 689-571882.
– Bi lagunentzako pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Ezinbestekoa igogailua izatea. Tel. 640-378020.
– Eibarko gazte batek pisua hartuko luke alokairuan Eibarren. Tel. 665-705978.
– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 697-754174.
– Pisua hartuko nuke Eibarren alokairuan. 2/3 logelekoa. Tel. 652-532589.