IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

a) Errentan

2018-09-06 18:08

– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 680-526228.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. 3 logelarekin. Tel. 617-674927.
– Buhardila alokatzen da Txontan. 5. pisua, igogailu barik. Prezio interesgarria. Tel. 626-144098.
– Pisua alokagai Mutrikun. 3 logela,  2 komun eta terraza. Igogailua. Erabat ekipatuta. Tel. 645-728317.
– Eibarko bikote gazteak pisua hartuko luke alokairuan Eibarren. Tel. 618-854121.
– Logela alokagai. Merkea eta erroldatzeko aukerarekin. Tel. 632-271530.
– Pisua alokagai Ermuko erdialdean. Sukaldea, 2 logela, egongela, komuna eta despentsa. Tel. 669-209183.