IRAGARKI LABURRAK
Irakaskuntza

– Eibarko akademiak frantseseko irakaslea behar du. Esperientzia ezinbestekoa. Bidali curriculuma: irakasleeibarCV@gmail.com
– Alemanierazko irakaslea behar dut. Tel. 676-483118.
– Arkitektura ikasketak ditut eta Batxilergo Teknikoko eta DBH 3. eta 4. mailetako klase partikularrak (Matematika, Fisika eta Kimika) emango nituzke. Tel. 679-843282.
– Marrazketa Teknikoko klase partikularrak ematen dira. LH, Batxilergo eta Tekniko Mekanikoko maila guztiak. Tel. 675-713153.
– DBH, Batxilergoa eta Unibertsitate mailetako matematika etabar ematen dira. 1-3 ikasleko taldeak. Goizez ere bai. Tel. 677-592509. Alberto.