IRAGARKI LABURRAK
Irakaskuntza

– Neska euskalduna behar da klase partikularrak emateko DBH 1. mailako ikasleari eta Batxilergo 2. mailakoari. Tel. 617-386198.
– Neska euskalduna eskaintzen da LHko edo behar bereziak dituzten umeei klase partikularrak emateko. Tel. 699-693821.
– Euskerazko klaseak ematen ditut: azterketetarako prestaketa (EGA, perfilak, …) eta klase partikularrak. Tel. 620-608065.
– Klase partikularrak ematen ditut. DBH, Batxilergo eta Heziketa Zikloak. Talde txikiak. Tel. 685-739709.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.