IRAGARKI LABURRAK
Irakaskuntza

– Ingeleseko C2 maila duen gazteak klase partikularrak ematen ditu. Esperientzia. Merke. Tel. 690-025579.
– Neska euskalduna eskaintzen da Matematika, Fisika eta Marrazketa klaseak emateko. Baita umeak zaintzeko ere. Tel. 688-678199.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.