IRAGARKI LABURRAK
Irakaskuntza

– Bateria klaseak ematen ditut. Tel. 669-649535.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.