IRAGARKI LABURRAK
Irakaskuntza

– Batxilergo, DBH eta Heziketa Zikloetako klase partikularrak ematen ditut. Tel. 685-739709.
– DBH, Batxilergoa eta Unibertsitate mailetako matematika etabar ematen dira. 1-3 ikasleko taldeak. Goizez ere bai. Tel. 677-592509. Alberto.