IRAGARKI LABURRAK
Irakaskuntza

– LH eta DBH klase partikularrak ematen ditut. Euskaraz, gazteleraz edo ingelesez.  Banaka eta taldeka. Tel. 685-282496.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.