IRAGARKI LABURRAK
Irakaskuntza

– Italiera ikasi edo praktikatu nahi baduzu, maila guztietako eskolak eta mintza-praktikak eskaintzen dira Eibarren. Tel. 645-723818.
– Klase partikularrak eskaintzen dira LH, DBH eta Batxilergoko ikasleentzat. Tel. 695-749105.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.