IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Mutila eskaintzen da sukaldari-laguntzaile jarduteko. Esperientziarekin. Tel. 631-018078.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 632-140115.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 632-206394.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientziarekin. Tel. 664-357381.
– Emakumea eskaintzen da garbiketa lanak egiteko: bulegoak, pisuak… Tel. 629-872270.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 688-718853.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 688-738823.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-395471.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka eta asteburuetan. Tel. 633-101852.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 632-061103.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 658-273486.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak edo gaixoak zaintzeko asteburuetan. Tel. 617-571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 632-436462.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Tel. 608-886701.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta titulazioarekin. Orduka eta gauez. Tel. 650-513412.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Erreferentziak. Tel. 679-910991.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko gauez. Tel. 657-479770.
– Emakume arduratsua eskaintzen da goizetan umeak zaindu eta eskolara eramateko. Tel. 688-884149.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientziarekin. Tel. 680-973549.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 602-043190.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko lokal, taberna edo pegoretan. Tel. 632-426847.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko, supermerkatuan lan egiteko… Tel. 644-886835.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientziarekin. Interna. Tel. 637-387401.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientziarekin. Interna. Tel. 686-824793.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, kamarera moduan eta garbiketak egiteko. Tel. 688-627687.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko. Tel. 632-411069.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-247899.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-059098.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-551711.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 667-301325.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602-893569.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 662-012834.
– Emakume euskalduna eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 617-628137.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 635-944376.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 678-185304.
– Gizona eskaintzen da edozein lanetarako: sukaldari-laguntzaile, iturgin, txakurrak pasiatu… Tel. 632-067287.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko 13:30etik 17:30era. Tel. 634-256471.
– Mutila eskaintzen da sukalde-laguntzaile moduan. Esperientziarekin. Tel. 632-305145.

b) Langile bila

– Neska euskalduna behar da umea zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Jornada osoa. Tel. 605-693147.
– Sukalde-laguntzailea behar da Portalea jatetxerako. Esperientziarekin. Tel. 943-206868.
– Kamarea/o behar da Soraluzeko taberna baterako. Tel. 943-750030.
– Neska euskalduna behar da astelehenetik ostegunera arratsaldez eta ostiraletan goizez. Tel. 653-701630.
– Kamareroa behar da Eibarren. Esperientziarekin barran eta jangelan. Tel. 669-713033. Bidali curriculuma: jaciebelm@ gmail.com
– Dendariak behar dira janari-denda batean lan egiteko. Jornada erdiz. Bidali curriculuma Eibarko 16 postakutxara.
– Eibarko Laukolan SL enpresak proiektuak garatzeko programatzailea behar du. .NET eta .SQL jakitea ezinbestekoa. Bidali curriculuma: lkl@laukolan.com
– Estetizista behar da Eibarren. Tel. 657-793584