IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Mutila eskaintzen da igeltsero jarduteko eta inguruak zaintzeko. Tel. 631-665008.
– Neska eskaintzen da nagusiak gauez zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 671-763558.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta pegorak garbitzeko. Tel. 602-022174.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 602-493758.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Formazioa eta esperientzia. Tel. 671-989434.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 664-337457.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta animaliak pasiatzeko. Tel. 642-827097.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta animaliak pasiatzeko (arriskutsuak gobernatzeko lizentziarekin). Orduka. Esperientzia. Tel. 664-823992.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-258718.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 643-130135.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 626-407923.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 634-709827.
– Gizona eskaintzen da kamarero jarduteko (esperientzia) eta nagusiak zaintzeko. Tel. 605-469989.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 631-706846.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 643-138471.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 642-595265.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 600-099460.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Gida-baimenarekin. Tel. 678-213696.
– Emakume euskalduna eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 689-855193.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 635-587617.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 638-338816.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 603-498605.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko (baita ospitalean ere) eta garbiketak egiteko. Tel. 666-197831.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko (baita gauez ere) eta garbiketak egiteko. Tel. 631-891709.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko, baserrian lan egiteko, igeltsero-laguntzaile jarduteko eta garbiketak egiteko. Tel. 684-173729.
– Emakume euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 629-889465.
– Neska eskaintzen da lan egiteko. Interna. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 631-565350.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 688-635166.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 688-261395.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 631-377989.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 643-225084.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 632-952947.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta pintore lanetarako. Tel. 631-104714.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 600-840833.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 612-411026.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 612-482203.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-835745.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 697-809908.

– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 677-768682.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 602-490595.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 631-756284.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 632-553674.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka. 662-012834.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita ospitalean ere. Tel. 674-480027.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-573554.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-179116.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 699-509130.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 616-585028.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 612-450090.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-907807.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Edozein ordutan. Tel. 612-518050.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel. 631-613245.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 648-039187.
– Neska eskaintzen da plantxa edo garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 675-965130.
– Neska eskaintzen da plantxa edo garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 605-598999.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Esperientzia. Tel. 631-761161.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-882588.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632-999079.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 688-739534. Daisy Joana.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko asteburuetan. Orduka. Tel. 632-524180.

b) Langile bila