IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Emakumea eskaintzen da goizez umeak zaintzeko. Tel. 634-446252.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-963899.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 632-999079.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 643-130120.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 643-130135.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 608-897639.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 687-103913.
– Emakumea eskaintzen da orduka lan egiteko. Tel. 602-172650.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 628-765929.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 627-167617.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 603-683176.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 655-677035.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko Mendaroko ospitalean. Tel. 654-940720.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602-127874.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 603-660175.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 603-687362.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita gauez ere. Tel. 642-650900.
– Gizona eskaintzen da igeltsero eta pintore lanetarako. Tel. 642-650816.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-549177.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 612-251395.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 600-099460.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 675-807600.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxea garbitzeko. Tel. 602-856031.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-345286.
– Emakumea eskaintzen da etxeetan lan egiteko. Interna. Tel. 688-865466.
– Emakumea eskaintzen da goizez nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita asteburuetan ere. Tel. 654-590098.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-473324.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-878302.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-552207.
– Neska eskaintzen da arratsaldez etxeko lanak egiteko eta umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 620-757528. Arrate.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta umeak zaintzeko. Tel. 627-819217.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, kamarera jarduteko eta sukalde-laguntzaile moduan. Tel. 695-144954.

­– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta tabernetan jarduteko. Tel. 633-101852.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta animaliak ateratzeko. Esperientzia. Tel. 642-827097.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 633-401678.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 667-060292.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 602-389301.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Orduka. Baita asteburuetan ere. Tel. 652-668877.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta baserrian lan egiteko. Esperientzia. Tel. 603-406827.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 631-297089.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 626-407923.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 631-506763.
– Mutila eskaintzen da etxeak edo pisuak konpontzeko edo margotzeko. Tel. 678-112785.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 678-112785.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Externa. Erreferentziak. Tel. 600-840833.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Esperientzia. Tel. 628-529252.
– Neska eskaintzen da arratsaldez nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 638-338816.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta baserrian jarduteko. Tel. 674-579736.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 631-316890.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 631-406177.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 688-818176.

b) Langile bila

– Gizona behar da asteburuetan eta jai-egunetan alzheimerra duen nagusia zaintzeko. Tel. 633-364377. Laura.
– Kamarera/o behar da taberna baterako. Esperientziarekin. Tel. 620-246953.
– Bertako emakumea behar da larunbat eguerditik igande gauera eta baita jaiegun batzuetan emakume bat zaintzeko. Tel. 605-708393. Leire.
– Pertsona behar da umea zaindu eta etxeko lanak egiteko. Astelehenetik ostiralera, 07:00etatik 11:00etara. Izena emateko: umezainketa@gmail.com