IRAGARKI LABURRAK
Lokalak

a) Salgai

a) Errentan

2018-09-06 18:08

– Lokal komertziala alokagai Birjiñape 1ean (Sokoa ondoan). 33 m2. 250 euro. Tel. 688-678934.
– Garaje itxia alokagai Arrate Bide 17an. Tel. 639-491422.