IRAGARKI LABURRAK
Lokalak

a) Salgai

2017-03-16 4:30 pm

– Garaje itxia salgai Ipuruako Eroskiko behealdean. 23 m2. Sarbide ona. Oso egoera onean. Tel. 652-764566.
– Garaje itxia saldu edo alokatuko nuke Untzaga inguruan. Plaza batekoa eta trasteroarekin. Tel. 656-733131.

a) Errentan

2017-03-16 4:31 pm

– Lokala alokagai Birjiñape 1-ean. 33 m2. Bulegoa egiteko aproposa. Tel. 688-678934.
– Garajea alokagai Ego-Gain kalean. Tel. 660-312431.