IRAGARKI LABURRAK
Lokalak

a) Salgai

a) Errentan

2017-07-20 7:07 pm

– Martxan dagoen taberna alokagai Eibarko erdialdean. Tel. 943-820474.
– Garaje itxia alokagai Asua-Erreka kalean. Tel. 616-959625.