IRAGARKI LABURRAK
Lokalak

a) Salgai

2018-03-09 1:07 pm

– Garajea salgai J.A. Gisasola kalean (San Pion), kale mailan. Tel 610-405146.

a) Errentan

2018-03-09 1:08 pm

– Lokala alokagai Ubitxan. 70 m2 eta 150 m2. Bulego, biltegi edo tailer txikiarentzat aproposa. Kalerako irteera zuzenarekin. Tel. 617-688311.
– Garajea alokagai Legarre-Abontzan. Tel. 617-688311.
– 33 m2ko lokala alokagai. Guztiz jantzita. 460 euro, negoziagarriak. Urtebeterako gutxienez (hiru hilabete doan). Tel. 688-678934.