zorion-agurrak

June, 6 urte
ETA KITTO 2016, Mar 03

June, 6 urte

Zorionak, JUNE, astelehenian (martxoak 7) sei urte haundi beteko dozuz-eta. Muxu haundixak famelixaren partez. Asko maite zaittugu!

Naike, 7 urte
ETA KITTO 2016, Mar 03

Naike, 7 urte

Zorionak, NAIKE, gaur (martxoak 4) zazpi urte egitten  dozuz-eta. Muxu       haundi bat aitona, Ilho, amona eta etxekuen partez.

Gorka, 11 urte
ETA KITTO 2016, Mar 03

Gorka, 11 urte

Zorionak, GORKA Bordas, bixar (martxoak 5) 11 urte beteko dozuz-eta. Famelixa guztiaren eta, batez be Amaiaren partez

Oihan
ETA KITTO 2016, Ots 25

Oihan

Ongi etorri, OIHAN Artetxe Mujika, hillaren 20xan gure artera etorri ziñan-eta. Patxo bana umiari, amatxori, aitatxori eta Ikerri.

Suhar
ETA KITTO 2016, Ots 18

Suhar

Ongi etorri, SUHAR Jauregi Ulazia, hillaren 16tik gure artian zagoz-eta. Zorionak, amatxo EHARI eta  aitatxo GORKAhar

Xuban, 7 urte
ETA KITTO 2016, Ots 18

Xuban, 7 urte

Zorionak, XUBAN Aranzabal Baskaran, gaur (otsailak 19) zazpi urte bete dozuz-eta! Patxo haundi bat famelixa guztiaren partez.

Libe, 8 urte
ETA KITTO 2016, Ots 11

Libe, 8 urte

Zorionak, LIBE, martitzenian (otsailak 9) zortzi urte bete zenduazen-eta. Etxekuen partez.

Garazi, 29 urte
ETA KITTO 2016, Ots 11

Garazi, 29 urte

Zorionak, GARAZI, haraiñegun (otsailak 10) 29 urte bete zenduazen-eta. Patxo bat Mireia eta lagunen partez.

Iker,  6 urte
ETA KITTO 2016, Ots 03

Iker, 6 urte

Zorionak IKER  domekan (otsailak 7) bi urte egingo dozuz-eta. Muxu haundi bat aitatxo, amatxo eta famelixa guztiaren partez.

Larraitz. 10 urte
ETA KITTO 2016, Ots 03

Larraitz. 10 urte

Zorionak, LARRAITZ, otsailak 6an (zapatua)  10 urte beteko dittu-eta etxeko dantzarixak. Ondo-ondo pasa eguna,  danon partez.