Bazkide Fitxa

*K/K zenbakia eskatzeko telefonoz deituko dizugu

Bazkide-kuota

 50 euro (langileak) 20 euro (langabetu, ikasle, jubilatu, etxeko andreak) 5 euro (16 urtetik beherakoak) Borondatez diru gehiago eman nahi dut**

 Datuen babesa irakurri ditut eta onartzen ditut