0    lan bila 
ETA KITTO ETA KITTO

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (jendea euren etxeetan artatzeko tituluarekin) eta garbiketak egiteko. Urtetako esperientzia. Tel. 617610706. Isabel.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Externa eta orduka. Tel. 642505360.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 610067042.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 688735551.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Goizeko 10:00etatik arratsaldeko 15:00ak arte. Tel. 663530302.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Goizeko 10:00etatik arratsaldeko 15:00ak arte. Tel. 635802382.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632642320.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 631836738.
– Neska eibartarra (LHko graduatua, ingelesez) eskaintzen da umeak goizez zaintzeko (eskolara eraman, etxean lagundu…). Esperientziarekin. 625539584.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 604120104.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 642505360.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 658398474.
– Emakume eibartarra eta euskalduna eskaintzen da menpekotasun egoeran daudenei edozein lanetan laguntzeko. Urte askotako esperientzia. Tituluduna. Tel. 667376212.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602-842219.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko eta beste edozein motako lanak egiteko. Tel. 602-626166.-
– Eibarko neska eskaintzen da umeak zaintzeko. Tel. 610-395225.
– Emakumea eskaintzen da etxeak garbitzeko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 657-155078.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 612-206409.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 697-292668.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta tabernan lan egiteko. Goizez, gauez eta asteburuetan. Tel. 633-556486. Victor.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Orduka. esperientzia. Tel. 632-415374.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta beste edozein lanetarako. Tel. 610-668183.
Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, sukaldean laguntzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602-047812.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 631-014952.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (Jaurlaritzako titulua) eta etxeak eta bulegoak garbitzeko. 8 urteko esperientzia. Tel. 603-514085.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Erizain-laguntzaile tituluarekin. Goizez, eta arratsaldez 16:00ak arte. Tel. 643-410742.
– Neska euskalduna eskaintzen da umeak zaintzeko. Esperientziarekin. Egun osoko disponibilitatea. Tel. 650-257850.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »