0    lan bila 
ETA KITTO ETA KITTO

-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 634856651.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Esperientziarekin. Tel. 632415374.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631980531.
-Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko, nagusiak zaintzeko eta banatzaile jarduteko. Tel. 678158960.
-Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Baita ospitalean eta asteburuetan ere. Tel. 612293334.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (habilitazio ziurtagiriarekin) eta etxeak garbitzeko. Orduka. Tel. 667060292.
-Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 617571210.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (habilitazioa ziurtagiriarekin) eta garbiketak egiteko. Esperientziarekin. Tel. 655094780.
-Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta eurei laguntzeko, garbiketak eta errekaduak eginez. Tel. 643 085544. Julian.
-Nagusia bazara eta pasiatzeko, kafe bat hartzeko edo errekaduak egiteko laguna behar baduzu, deituidazu. Emakume eibartarra naiz. Tel. 696024882.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita gauez eta asteburuetan ere. Esperientziarekin. Tel. 643601205.
-Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 612564783.
-Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko, eraikuntzan lan egiteko, pintore bezala eta baserrian edo mendian jarduteko. Tel. 602188264.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »