0    lan bila 
ETA KITTO ETA KITTO

-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka, jornada erdiz eta baita asteburuetan ere. Tel. 635189294.
-Emakumea eskaintzen da etxeak edo bulegoak garbitzeko eta nagusiak zaintzeko. Eusko Jaurlaritzako tituluarekin. 9 urteko esperientzia. Tel. 603514085.
-Emakumea eskaintzen da edozein lan mota egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 631611201.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Eusko Jaurlaritzako titulazioarekin. Orduka. Tel. 689571882.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, etxeak garbitzeko eta tabernako sukalde-laguntzaile bezala. -Menpekotasuna dutenei laguntzeko titulazioarekin. Tel. 666197831.
-Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak edo garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 617674927.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 641623077.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, garbiketak egiteko eta kamarera moduan. Tel. 631439959.
-Eibarko emakume arduratsua eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka. Tel. 658845081.
-Neska eskaintzen da etxeak garbitzeko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 602842204.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 643923543.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak edo pegorak garbitzeko. Ordutegi malgua. Tel. 679946934.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »