0    lan bila 
CDwes76

– Pintore lanak egiten dira. Galdetu konpromisorik gabe. Tel. 622321421.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Interna. Erreferentziekin. Tel. 643601205.
-Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 603227294.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia eta informeekin. Tel. 664632752.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan eta gauez ere. Tel. 634256471.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 612221327.
-Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 602396487.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Habilitazio profesionala baimenarekin. Externa. Tel. 612461563.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 642084800.
-Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 612245673.
-Neska euskalduna eskaintzen da, autoarekin, arratsaldez umeak zaintzeko. 14:30etik aurrera. Tel. 648625209.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita asteburuetan ere. Tel. 635189294.
-Emakume euskalduna, autoarekin, eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi malgua. Esperientziarekin. Tel. 657794652. Nerea

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »