0    lan bila 
CDwes76

-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631980531.
-Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak (Eusko Jaurlaritzako titulua) edo umeak zaintzeko, etxeak edo tailerrak garbitzeko eta sukaldari-laguntzaile bezala. Tel. 666197831.
-Emakume euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Laguntzaile sozio-sanitario tituluarekin. Esperientzia handia. Tel. 660511781.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 658398474.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta pegorak garbitzeko. Tel. 617571210.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko (tituluarekin) eta etxeak edo pegorak garbitzeko. Tel. 633946701.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (habilitazio tituluarekin) etxean zein ospitalean. Tel. 602490595.
-Neska eskaintzen da 13:00etatik aurrera umeak edo nagusiak zaintzeko (habilitazio tituluarekin). Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 604120104.
-Neska arduratsua eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Ordutegi malgua. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 654247655

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »