0    lan bila 
ETA KITTO ETA KITTO

-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Interna. Esperientziarekin. 632029884.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Externa. 643848513.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Disponibilitate guztiarekin. 632642320.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. 622233171.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Disponibilitate guztiarekin. 602012075.
-Emakumea eskaintzen da goizez garbiketak egiteko. 722499476.
-Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko (habilitazioarekin) eta garbiketak egiteko. Orduka. Esperientzia eta erreferentziak. 604120104.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. 678135914.
-Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko, tabernan  lan egiteko etab. 661718993.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. 641421135.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »