0    lan bila 
ETA KITTO ETA KITTO

-Emakumea umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita asteburuetan ere. Esperientzia. 688489881.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (ikastaro sozio-sanitarioarekin) eta garbiketak egiteko. 643398596.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Esperientzia handia. 655094780.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (habilitazio ziurtagiriarekin). 602490595.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia. 692197497.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 677328674.
-Neska eskaintzen da ileapaintzaile bezala. Esperientzia automakilajean. Baita beste edozein lanetarako ere. Externa. 602105368.
-Neska euskalduna eskaintzen da arratsaldez nagusiak edo gaixoak zaintzeko. 617571210.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, kamarera edo saltzaile eta bulegoak garbitzeko. 631102067.
-Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. 641456656.
-Emakumea eskaintzen da pisuak eta obren amaierak garbitzeko. 638421827.
-Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. 631768713.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »