0    lan bila 
ETA KITTO ETA KITTO

-Neska euskalduna eskaintzen da umeak zaintzeko ekainean eta uztaileko lehenengo astean. 646057965. Miren.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (habilitazioarekin) Eibar eta inguruan. Orduka. 602490595.
-Neska eskaintzen da asteburuetan lan egiteko. 651432384.
-Gizonezkoa eskaintzen da edozein lanetarako. 641988643.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ziurtagiri sozio-sanitarioarekin. Externa. 602398328.
-Neska euskalduna eskaintzen da goizez umeak zaindu eta etxeko lanak egiteko. Esperientziarekin. 676553093.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. 632881068. Jessi.
-Gizona eskaintzen da pintore, peoi… lan egiteko. 631509262.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (ziurtagiriarekin), baita ospitalean ere, eta etxeak garbitzeko. Orduka. 667060292.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »