0    lan bila 
Ana

– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 666-197831 eta 631-624304.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 632-993066.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632-436462.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko (pisu, pegora, taberna edo soziedadeetan) eta nagusiak zaintzeko. Tel. 632-426847.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 630-566556.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 632-271530.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 677-233514.
– Neska euskalduna eskaintzen da arratsaldez nagusiak edo gaixoak zaintzeko. Tel. 617-571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 635-587617.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 612-482203.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 632-835745.
– Emakume euskalduna eskaintzen da goizez garbiketak egiteko (10:00ak arte). Tel. 617-628137.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 631-502177.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 632-246361.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 632-384944.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »