0    lan bila 
Ana

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 602-805869.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Esperientzia. Tel. 652-894575.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Baita gauez eta asteburuetan ere. Erreferentziak. Tel. 655-677035.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 603-634777.
– Magisteritza ikasten diharduen neska euskalduna eskaintzen da umeak zaintzeko ekainean eta uztailean. Tel. 688-802408.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta joskintza lanak egiteko. Tel. 604-352707.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak (baita gauez eta ospitalean ere) edo umeak zaintzeko. Gidatzeko karnetarekin. Tel. 689-571882.
– Gizonezkoa eskaintzen da sukalde-laguntzaile jarduteko edo zamalanak egiteko. Tel. 643-272992.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 643-272994.
– Gizonezkoa eskaintzen da zamalanak egiteko, altzariak muntatzeko eta ehungintzan lan egiteko. esperientzia. Tel. 643-272996.
– Mutila eskaintzen da kamarero, okin edo pizzero moduan lan egiteko. Tel. 643-272978.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »