0    lan bila 
ETA KITTO ETA KITTO

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Ordutegi malgua. Tituluduna, esperientzia eta erreferentziekin. Tel. 603-514086.
– Emakumezkoa eskaintzen da lan egiteko. Interna. Tel. 631-975260.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 652-430110.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 617-233473.
– Emakumezkoa eskaintzen da etxeko lanak egiteko. Interna. Tel. 603-346659.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 642-829490.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 612-280518.
– Emakume euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. 15:00etatik 19:00etara. Tel. 617-628137.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 605-129530.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 649-025614.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 657-209034.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ospitalean ere. Orduka. Tel. 688-959575.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, garbiketak egiteko eta sukalde-laguntzaile jarduteko. Tel. 665-071463 eta 659-240147.
– Emakumezkoa eskaintzen da arratsaldez umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 652-532589.
– Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak egiteko: etxeak, pegorak, sozeidadeak… Tel. 675-965130.
– Gizonezkoa eskaintzen da tailerrean piezak mekanizatzen lan egiteko. Tel. 632-569245.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak edo garbiketak egiteko. Tel. 632-700803.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 660-140707.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita gauez eta asteburuetan ere. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 652-668877.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-881161.
– Neska eskaintzen da etxeak, tabernak edo soziedadeak garbitzeko, nagusiak zaintzeko eta sukalde-laguntzaile moduan. Tel. 605-659535.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Esperientziarekin. Tel. 667-060292.
– Emakumezkoa eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Ziurtagiriarekin. Tel. 681-013032.
– Neska euskalduna eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Tel. 622-142679.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »