0    lan bila 
ETA KITTO ETA KITTO

– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 680-526228.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko, pegorak garbitzeko eta pintore jarduteko. 21 urteko esperientzia. Tel. 664-819748.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 612-223075.
– Emakumezkoa eskaintzen da ospakizun berezietarako sukaldari moduan: bazkariak, meriendak, postreak… Janari marokoarra. Tel. 698-308503.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632-893312.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta pegorak garbitzeko. Orduka. Tel. 658-385055.
– Emakumezkoa eskaintzen da goizez nagusiak zaintzeko. Tel. 665-974354.
– Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel. 602-115184.
– Gizonezkoa eskaintzen da garbiketak egiteko, nagusiak zaintzeko eta mantenimendu lanetarako. Tel. 667-272620.
– Emakume euskalduna eskaintzen da arratsaldez umeak zaintzeko. Tel. 665-733162.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko, nagusiak zaintzeko eta kamarera jarduteko. Tel. 641-426528.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Tel. 602-850826.
– Emakumezkoa eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 612-201719.
– Emakumezkoa eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 642-605632.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »