0    lan bila 
ETA KITTO ETA KITTO

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere) eta etxeko lanak egiteko. Orduka. Erreferentziak. Tel. 632-098382.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-642320.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 612-434004.
– Emakumea eskaintzen da goizez nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 617-610706. Isabel.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 658-273486.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Ziurtagiriarekin. Tel. 667-060292.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, etxeko lanetarako eta sukaldari moduan. Tel. 641-693067.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 603-651876.
– Mutil arduratsua eskaintzen da pintore edo iturgin moduan eta eraikuntzan edo nekazaritzan jarduteko. Esperientzia. Tel. 667-204456 eta vallecillo12@gmail.com
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 632-915336.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 617-810065.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak edo gaixoak zaintzeko. Tel. 617-571210.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 631-837026.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. Titulazioarekin. Tel. 681-013032.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Esperientzia. Tel. 632-700803.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita asteburuetan ere. Tel. 632-862059.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita asteburuetan ere. Tel. 688-724060.
– Emakumezkoa eskaintzen da etxeak garbitzeko eta gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 602-490595.
– Emakumezkoa eskaintzen da etxeak garbitzeko eta gauez nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 603-346659.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere) eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632-329213.
– Mutila eskaintzen da pintore-laguntzaile moduan, eraikuntza edo arotz-lanetarako eta nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere). Tel. 697-666992.
– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 610-800063.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan eta ospitalean ere. Tel. 612-574783.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 633-434249.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 663-522072.
– Neska euskalduna eskaintzen da umeak zaintzeko eta tabernan edo dendan lan egiteko. Tel. 666-843393.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 631-628807.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »