0    lan bila 
ETA KITTO ETA KITTO

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ziurtagiriarekin. Tel. 631-389567.
– Emakumea eskaintzen da pisuak, lokalak edo tailerrak garbitzeko, nagusiak zaintzeko eta sukaldari jarduteko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632-035976.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 666-009215.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita ospitalean ere. Esperientzia. Tel. 631-768803.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-439959.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta baserrian jarduteko. Tel. 632-423521.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 680-808125.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 635-587617.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 602-049781.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita gauez ere. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632-501003.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 689-003537.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta dendari moduan. Administrazio-ikasketak eta esperientzia. Tel. 675-847035.
– Neska eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta umeak zaintzeko. Tel. 605-598999.
– Gizon arduratsua eskaintzen da baserriko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere). Tel. 697-666992.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 642-597600.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 631-268671.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Ordutegi malgua. Tel. 679-912841.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Asteburuak barne. Tel. 612-562586. Diana.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 643-892696.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Asteburuak barne. Orduka. Tel. 635-189294.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko. Arratsaldez eta asteburuetan. Esperientzia. Tel. 632-098382.
– Eibarko neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Titulazioarekin. Tel. 699-306873.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 655-094780.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Asteburuak barne. Tel. 643-278344.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Asteburuak barne. Tel. 632-329213.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 680-526228.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi malgua. Esperientzia. Tel. 681-013032.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 642-995010.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 603-580369
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632-776998.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »