0    lan bila 
ETA KITTO ETA KITTO

– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Asteburuetan barne. Orduka. Erreferentziak. Tel. 632-098381.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 641-840396.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 5 urteko esperientzia. Tel. 642-550705.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Orduka. Tel. 631-907807.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 688-734873.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan eta gauez ere. Esperientzia. Tel. 602-888008.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Arratsaldez eta asteburuetan. Tel. 612-223075.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 666-197831.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. 10 urteko esperientzia. Tel. 689-798284.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Titulazioarekin. Tel. 602-884309.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka. Tel. 612-201719.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 657-209119.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-611201.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita ospitalean ere. Tel. 643-398596.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta sukalde-laguntzaile moduan. Tel. 632-237151.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta igeltsero jarduteko. Tel. 631-868165.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, sukalde-laguntzaile jarduteko eta garbiketak egiteko. Tel. 652-032117.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, sukalde-laguntzaile jarduteko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-881161.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko (10 urteko esperientzia eta titulua) eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 679-912841.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 688-761191.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »