0    lan bila 
ETA KITTO ETA KITTO

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 623-340850.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Ordutegi malgua. 12 urteko esperientzia eta erreferentziak. Tel. 604-120104.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta zerbitzari moduan. Esperientzia. Tel. 652-668877.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632-776998.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 612-493913.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta baserriko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 631-820135.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 685-386485.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel. 666-337755.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak ospitalean zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602-850826.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Laguntzaile titulua eta esperientzia. Tel. 626-407923.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Etxeetan laguntzeko ziurtagiriarekin. Tel. 672-442318.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta baserri lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 632-178228.

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »