– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631980531.
-Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak (Eusko Jaurlaritzako titulua) edo umeak zaintzeko, etxeak edo tailerrak garbitzeko eta sukaldari-laguntzaile bezala. Tel. 666197831.
-Emakume euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Laguntzaile sozio-sanitario tituluarekin. Esperientzia handia. Tel. 660511781.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 658398474.
-Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta pegorak garbitzeko. Tel. 617571210.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko (tituluarekin) eta etxeak edo pegorak garbitzeko. Tel. 633946701.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (habilitazio tituluarekin) etxean zein ospitalean. Tel. 602490595.
. Neska eskaintzen da 13:00etatik aurrera umeak edo nagusiak zaintzeko (habilitazio tituluarekin). Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 604120104.
.Neska arduratsua eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Ordutegi malgua. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 654247655

Gaiarekin zerikusia duten albisteak

« »