Farmaziak

IRAILA
Zapatua 1
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Domeka 2
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 3
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 4
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 5
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguena 6
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Barixakua 7
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 8
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Domeka 9
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Astelehena 10
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 11
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguaztena 12
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguena 13
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 14
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 15
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 16
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Astelehena 17
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Martitzena 18
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 19
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguena 20
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Barixakua 21
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 22
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Domeka 23
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Astelehena 24
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 25
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 26
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 27
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 28
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 29
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 30
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)

Gauez beti 2018an:
Lafuente (Sostoatarren 10)