Farmaziak

IRAILA

Martitzena 1
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguaztena 2
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 3
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 4
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 5
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 6
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 7
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Martitzena 8
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 9
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 10
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 11
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 12
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 13
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 14
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 15
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 16
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 17
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 18
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Zapatua 19
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 20
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Astelehena 21
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 22
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 23
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguena 24
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 25
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Zapatua 26
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 27
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 28
egunegunezez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 29
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguaztena 30
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)

 

Gauez beti 2020an
Barandela (Z. Agirre, 4)