Farmaziak

ABENDUA

Zapatua 1
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 2
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Astelehena 3
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Martitzena 4
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 5
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguena 6
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Barixakua 7
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 8
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Domeka 9
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Astelehena 10
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 11
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 12
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 13
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 14
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Zapatua 15
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 16
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Astelehena 17
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 18
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 19
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguena 20
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Barixakua 21
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 22
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 23
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 24
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 25
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 26
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 27
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 28
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 29
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 30
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 31
egunez Morgado (San Agustin, 3)