Farmaziak

MAIATZA 2021

Martitzena 1
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguaztena 2
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguena 3
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 4
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 5
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Domeka 6
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Astelehena 7
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 8
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 9
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguena 10
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 11
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 12
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 13
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Astelehena 14
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 15
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 16
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguena 17
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Barixakua 18
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 19
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 20
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Astelehena 21
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 22
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 23
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguena 24
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 25
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Zapatua 26
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 27
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 28
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 29
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 30
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)

Gauez beti, 2021ean
Izpizua (Ibarkurutze, 7)