Farmaziak

OTSAILA

Barixakua 1
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Zapatua 2
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Domeka 3
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 4
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 5
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguaztena 6
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguena 7
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Barixakua 8
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 9
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Domeka 10
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Astelehena 11
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 12
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguaztena 13
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguena 14
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 15
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 16
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Domeka 17
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Astelehena 18
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Martitzena 19
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 20
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguena 21
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Barixakua 22
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 23
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Domeka 24
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Astelehena 25
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 26
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 27
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguena 28
egunez Lekunberri (Isasi, 31)

gauez urte osoan
Zulueta (San Agustin, 5)

 

MARTXOA

Barixakua 1
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Zapatua 2
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 3
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Astelehena 4
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 5
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 6
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguena 7
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Barixakua 8
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 9
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 10
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Astelehena 11
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 12
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguaztena 13
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 14
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 15
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 16
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 17
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 18
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Martitzena 19
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 20
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 21
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 22
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 23
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 24
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 25
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 26
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 27
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguena 28
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 29
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Zapatua 30
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 31
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)

gauez urte osoan
Zulueta (San Agustin, 5)

 

APIRILA

Astelehena 1
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 2
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 3
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguena 4
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 5
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Zapatua 6
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 7
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 8
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 9
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguaztena 10
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 11
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 12
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Zapatua 13
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Domeka 14
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Astelehena 15
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 16
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 17
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguena 18
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 19
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Zapatua 20
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Domeka 21
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 22
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 23
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguaztena 24
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguena 25
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Barixakua 26
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 27
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 28
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Astelehena 29
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 30
egunez Zulueta (San Agustin, 5)

gauez urte osoan
Zulueta (San Agustin, 5)