Farmaziak

UZTAILA 2021
Barixakua 23
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Zapatua 24
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 25
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 26
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 27
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 28
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 29
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 30
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Zapatua 31
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)

Gauez beti, 2021ean
Izpizua (Ibarkurutze, 7)

ABUZTUA

Domeka 1
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 2
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 3
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguaztena 4
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 5
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 6
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 7
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 8
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 9
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 10
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguaztena 11
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguena 12
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 13
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 14
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 15
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 16
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 17
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 18
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 19
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 20
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 21
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 22
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 23
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 24
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 25
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 26
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 27
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 28
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 29
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 30
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 31
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)