Farmaziak

UZTAILA

Martitzena 23
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 24
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
see Eguena 25
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Barixakua 26
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 27
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Domeka 28
egunez Morgado (San Agustin, 3)
get link Astelehena 29
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 30
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 31
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)

Gauez beti
Zulueta (San Agustin, 5)

 

ABUZTUA

Eguena 1
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 2
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Zapatua 3
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 4
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 5
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 6
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 7
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguena 8
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Barixakua 9
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 10
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 11
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Astelehena 12
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 13
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 14
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 15
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 16
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 17
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 18
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 19
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 20
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 21
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 22
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 23
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 24
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 25
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 26
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 27
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 28
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 29
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 30
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Zapatua 31
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)

Gauez beti
Zulueta (San Agustin, 5)