Farmaziak

EKAINA

Zapatua 1
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 2
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 3
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Martitzena 4
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 5
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 6
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 7
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 8
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 9
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 10
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 11
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 12
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 13
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 14
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Zapatua 15
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 16
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Astelehena 17
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 18
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 19
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguena 20
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 21
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Zapatua 22
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 23
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 24
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 25
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguaztena 26
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 27
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 28
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Zapatua 29
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Domeka 30
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)

gauez urte osoan
Zulueta (San Agustin, 5)