Farmaziak

AZAROA 2021

Astelehena 29
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 30
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)

ABENDUA 2021

Eguaztena 1
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguena 2
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Barixakua 3
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 4
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 5
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 6
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 7
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguaztena 8
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 9
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 10
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 11
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 12
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 13
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Martitzena 14
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 15
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 16
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 17
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 18
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 19
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 20
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 21
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 22
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 23
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 24
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 25
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 26
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 27
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 28
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 29
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 30
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 31
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)

GAUEZ BETI, 2021ean
Izpizua (Ibarkurutze, 7)