Farmaziak

AZAROA 2022

Martitzena 1
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 2
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 3
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 4
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Zapatua 5
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 6
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 7
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 8
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 9
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 10
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 11
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Zapatua 12
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Domeka 13
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 14
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 15
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguaztena 16
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguena 17
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 18
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 19
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Domeka 20
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 21
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 22
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguaztena 23
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguena 24
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 25
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 26
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Domeka 27
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Astelehena 28
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 29
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 30
egunez Lekunberri (Isasi, 31)

GAUEZ BETI, 2022an
Mendinueta (Urkizu, 6)