Farmaziak

MAIATZA 2023

Astelehena 29
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 30
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguaztena 31
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)

 

EKAINA 2023

Eguena 1
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 2
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 3
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 4
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 5
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 6
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 7
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 8
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 9
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 10
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 11
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 12
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 13
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 14
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 15
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 16
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Zapatua 17
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 18
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Astelehena 19
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 20
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 21
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguena 22
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 23
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 24
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 25
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 26
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 27
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 28
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 29
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 30
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)

GAUEZ BETI, 2023an,
Castaño (J. Etxeberria, 7)