Farmaziak

UZTAILA 2022

Barixakua 1
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 2
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 3
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Astelehena 4
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 5
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 6
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 7
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Barixakua 8
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 9
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 10
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Astelehena 11
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 12
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 13
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguena 14
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 15
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Zapatua 16
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 17
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 18
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 19
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 20
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 21
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 22
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 23
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 24
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 25
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 26
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguaztena 27
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 28
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 29
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 30
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 31
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)

GAUEZ BETI, 2022an
Mendinueta (Urkizu, 6)

 

ABUZTUA

Astelehena 1
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Martitzena 2
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 3
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 4
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 5
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 6
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 7
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 8
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 9
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 10
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguena 11
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 12
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Zapatua 13
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 14
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 15
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 16
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguaztena 17
egunez Izpizua (Ibarkurutze, 7)
Eguena 18
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 19
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Zapatua 20
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 21
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 22
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 23
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguaztena 24
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 25
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 26
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Zapatua 27
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Domeka 28
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 29
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 30
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguaztena 31
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)

GAUEZ BETI, 2022an
Mendinueta (Urkizu, 6)