Farmaziak

EKAINA

Astelehena 1
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 2
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 3
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguena 4
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 5
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Zapatua 6
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 7
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Astelehena 8
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 9
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 10
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguena 11
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Barixakua 12
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 13
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 14
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Astelehena 15
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 16
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguaztena 17
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 18
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 19
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 20
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 21
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 22
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Martitzena 23
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 24
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 25
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 26
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 27
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 28
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 29
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 30
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)

Gauez beti 2020an
Barandela (Z. Agirre, 4)