Farmaziak

MARTXOA 2023

Eguaztena 1
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguena 2
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 3
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Zapatua 4
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 5
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Astelehena 6
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 7
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 8
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguena 9
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 10
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 11
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 12
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 13
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 14
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguaztena 15
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 16
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 17
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 18
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 19
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 20
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 21
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 22
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 23
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 24
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 25
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 26
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 27
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 28
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 29
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 30
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 31
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)

GAUEZ BETI, 2023an,
Castaño (J. Etxeberria, 7)