Farmaziak

URRIA
Astelehena 1

egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 2
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 3
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguena 4
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Barixakua 5
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 6
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 7
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 8
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 9
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguaztena 10
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 11
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 12
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 13
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 14
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 15
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Martitzena 16
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 17
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 18
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 19
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 20
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 21
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 22
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 23
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 24
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 25
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 26
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Zapatua 27
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 28
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Astelehena 29
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 30
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 31
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)

Gauez beti 2018an:
Lafuente (Sostoatarren 10)