Farmaziak

APIRILA

Astelehena 1
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 2
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 3
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguena 4
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 5
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Zapatua 6
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 7
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 8
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 9
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguaztena 10
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 11
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 12
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Zapatua 13
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Domeka 14
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Astelehena 15
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 16
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 17
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguena 18
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 19
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Zapatua 20
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Domeka 21
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 22
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 23
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguaztena 24
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguena 25
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Barixakua 26
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 27
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 28
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Astelehena 29
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 30
egunez Zulueta (San Agustin, 5)

gauez urte osoan
Zulueta (San Agustin, 5)