Farmaziak

IRAILA

Domeka 1
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 2
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 3
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 4
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguena 5
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 6
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Zapatua 7
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 8
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 9
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 10
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguaztena 11
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 12
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 13
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Zapatua 14
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Domeka 15
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Astelehena 16
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 17
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguaztena 18
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguena 19
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 20
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Zapatua 21
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Domeka 22
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 23
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 24
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguaztena 25
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguena 26
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Barixakua 27
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 28
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Domeka 29
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Astelehena 30
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)

Gauez beti
Zulueta (San Agustin, 5)