Farmaziak

  • UZTAILA 2018

Domeka 21
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Astelehena 2
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Martitzena 3
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 4
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Eguena 5
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Barixakua 6
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zapatua 7
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Domeka 8
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Astelehena 9
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 10
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 11
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 12
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 13
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 14
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 15
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Astelehena 16
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 17
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 18
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguena 19
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Barixakua 20
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 21
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 22
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 23
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 24
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguaztena 25
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 26
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 27
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 28
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 29
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 30
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Martitzena 31
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)

Gauez beti 2018an:
Lafuente (Sostoatarren 10)

 

ABUZTUA 2018
Eguaztena 1
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 2
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 3
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 4
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 5
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 6
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 7
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 8
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 9
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 10
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Zapatua 11
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 12
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 13
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 14
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 15
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 16
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Barixakua 17
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 18
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 19
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 20
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 21
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Eguaztena 22
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 23
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Barixakua 24
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Zapatua 25
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 26
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 27
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Martitzena 28
egunez Mandiola (San Agustin, 3)
Eguaztena 29
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguena 30
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Barixakua 31
egunez Zulueta (San Agustin, 5)

Gauez beti 2018an:
Lafuente (Sostoatarren 10)