Farmaziak

MAIATZA 2022

Domeka 1
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Astelehena 2
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 3
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguaztena 4
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 5
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 6
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 7
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 8
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 9
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 10
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguaztena 11
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 12
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 13
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 14
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 15
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 16
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Martitzena 17
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 18
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 19
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 20
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 21
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 22
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 23
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 24
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 25
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 26
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 27
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Zapatua 28
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 29
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Astelehena 30
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 31
egunez Lekunberri (Isasi, 31)

GAUEZ BETI, 2022an
Mendinueta (Urkizu, 6)