Farmaziak

AZAROA

Barixakua 1
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 2
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 3
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 4
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Martitzena 5
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 6
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 7
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 8
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 9
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 10
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 11
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 12
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 13
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 14
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 15
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Zapatua 16
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 17
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Astelehena 18
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 19
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 20
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguena 21
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 22
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Zapatua 23
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 24
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 25
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 26
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguaztena 27
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguena 28
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Barixakua 29
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Zapatua 30
egunez Lekunberri (Isasi, 31)

Gauez beti
Zulueta (San Agustin, 5)