Farmaziak

URTARRILA

Eguaztena 1
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguena 2
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 3
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Zapatua 4
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 5
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 6
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 7
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 8
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguena 9
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Barixakua 10
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 11
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 12
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Astelehena 13
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 14
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguaztena 15
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 16
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 17
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 18
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 19
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 20
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Martitzena 21
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 22
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 23
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 24
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 25
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 26
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 27
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Martitzena 28
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 29
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 30
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 31
egunez Morgado (San Agustin, 3)

Gauez beti 2020an
Barandela (Z. Agirre, 4)