Farmaziak

AZAROA

Domeka 1
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Astelehena 2
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 3
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguaztena 4
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Eguena 5
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Barixakua 6
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Zapatua 7
egunez BElortza (J. Gisasola, 18)
Domeka 8
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Astelehena 9
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Martitzena 10
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 11
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Eguena 12
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Barixakua 13
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 14
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 15
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Astelehena 16
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Martitzena 17
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguaztena 18
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 19
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 20
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 21
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 22
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 23
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Martitzena 24
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Eguaztena 25
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 26
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 27
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Zapatua 28
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Domeka 29
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 30
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)

Gauez beti 2020an
Barandela (Z. Agirre, 4)