Farmaziak

APIRILA

Eguaztena 1
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 2
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Barixakua 3
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Zapatua 4
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 5
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Astelehena 6
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Martitzena 7
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguaztena 8
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 9
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Barixakua 10
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Zapatua 11
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Domeka 12
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Astelehena 13
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Martitzena 14
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Eguaztena 15
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Eguena 16
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Barixakua 17
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Zapatua 18
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Domeka 19
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
Astelehena 20
egunez Barandela (Z. Agirre, 4)
Martitzena 21
egunez Lekunberri (Isasi, 31)
Eguaztena 22
egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)
Eguena 23
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Barixakua 24
egunez Iraundegi (Calbeton, 19)
Zapatua 25
egunez Mendinueta (Urkizu, 6)
Domeka 26
egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)
Astelehena 27
egunez Zulueta (San Agustin, 5)
Martitzena 28
egunez Morgado (San Agustin, 3)
Eguaztena 29
egunez Elortza (J. Gisasola, 18)
Eguena 30
egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)

Gauez beti 2020an
Barandela (Z. Agirre, 4)