IRAGARKI LABURRAK
Denetarik

– Ponyak saltzen dira. Tel. 659-688703.
– Katakumeak oparitzen dira. Tel. 628-502347.