IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

2018-12-28 12:07

– Erreforma osoa behar duen pisua erosiko nuke Eibarren. Tel. 670-793312.

a) Errentan

2018-12-28 12:08

– 3 logelako pisua hartuko nuke Eibarren alokairuan. Tel. 639-611454.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Isasi, Ipurua edo Legarre inguruan. Erosteko aukerarekin. Tel. 646-369330.
– Eibarko gizon bat konpartitzeko pisu bila dabil. Tel. 634-235189.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Isasi, Ipurua edo Legarre inguruan. Erosteko aukerarekin. Tel. 646-369330.