IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

a) Errentan

2018-07-09 16:01

Pisua alokagai Mutrikun. 3 logela, 2 komun eta terraza. Igogailua. Erabat ekipatuta. Tel. 645-728317.

Eibarko bikote gazteak pisua hartuko luke alokairuan Eibarren. Tel. 618-854121.

Logela alokagai. Merkea eta erroldatzeko aukerarekin. Tel. 632-271530.

Pisua alokagai Ermuko erdialdean. Sukaldea, 2 logela, egongela, komuna eta despentsa. Tel. 669-209183.

Logela alokatuko nioke lana duen pertsona arduratsu bati. Sukaldea eta komuna erabiltzeko eskubidearekin. Whats-App 688-811214