IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

ETA KITTO 2021-06-07 18:12

-Pisua salgai Barrena kalean. 3 logela, egongela, sukaldea, komuna, trasteroa eta balkoia. Pisu altua. Eguzkitsua, guztia kanpora begira. Bizitzera sartzeko moduan. Tel. 747480825.
-Pisua salgai Sallabenten (Ermua).  3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Pisu altua eta eguzkitsua . Bista ederrak. Dena kanpora begira. . Tel. 605711422.

a) Errentan