IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

ETA KITTO 2023-05-22 16:56

-Pisua salgai Legarre dorrean. 626719802.
-Pisua salgai Txaltxa Zelai kalean. 2 logela, sukaldea, egongela eta komuna. 5. pisua, igogailuarekin. 677592475. Joseba.
-Pisua salgai Zuloagatarren kalean. 7. solairua. Fatxada eta teilatua berriztu berriak. 235.000 euro. 660378181.

a) Errentan

ETA KITTO 2023-05-22 16:57

-Pisua alokagai Eibar erdialdean. 688667994.