IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

a) Errentan

2018-09-28 12:00

– Errioxako Santo Domingo erdigunean pisua salgai. Berritzeko. Prezio onean. Tel. 675-803734.
– Pisua alokagai Urki Kurutzekua, 12an. 3 logela, egongela, sukaldea eta 2 bainugela. 83 m2. Eraikin berria eta pisu argitsua. Hilero 700 euro. Tel. 607-534881.
– 2 logelako pisua alokatzen dut Barakaldo kalean. Berriztua eta eguzkitsua. Igogailua eta trastelekua. Tel. 653-733457.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 680-526228.