IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

ETA KITTO 2019-10-21 11:03

– Pisua salgai J. Etxeberria kalean. 3 logela, 2 egongela, sukaldea eta komuna. 85 m2. Berogailuarekin. Tel. 615-781231.

a) Errentan

ETA KITTO 2019-10-21 11:04

– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 632-569245.