IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

2018-10-22 11:58

– Pisua salgai T. Etxebarrian. 3 logela, egongela, jangela, 2 komun eta 2 balkoi. 100 m2. Bizitzera sartzeko moduan. Tel. 649-258913.
– Erreforma osoa behar duen pisua erosiko nuke Eibarren. Tel. 670-793312.
– Errioxako Santo Domingo erdigunean pisua salgai. Berritzeko. Prezio onean. Tel. 675-803734.

a) Errentan

2018-10-22 11:59

– Emakume batek (alabarekin) pisua hartuko luke alokairuan Eibarren. Gehienez, 550 euro ordaintzeko prest. Tel. 667-034344.
– Bikoteak 2-3 logelako pisua hartuko luke alokairuan Eibarren. Ahal dela igogailuarekin. Tel. 633-868143 eta 649-538289.