IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

2019-04-12 10:47

– Pisua salgai Julian Etxeberria kalean.      3 logela, 2 egongela, sukaldea eta komuna. 85 m2. Kalefakzioarekin. Tel. 615-781231.
– Pisu merkea salgai Santo Domingo de la Calzada erdigunean. Bista ederrak. Konpontzeko. Tel. 675-803734.

a) Errentan

2019-04-12 10:48

– Emakume arduratsuak logela hartuko luke alokairuan Eibarren. Tel. 631-141454.
– Landetako kanping batean mobilhomea alokatzen da uztailean eta abuztuan (hilabete osoa edo hamabostaldiak). Tel. 628-573783.