IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

ETA KITTO 2020-02-24 10:29

– Etxea salgai Polonia Etxeberria kalean. 2 logela, egongela, sukaldea, komuna eta ganbara. Berritua eta sartzeko moduan. Igogailu jarri berria. Eguzkitsua eta kalefakzioarekin. Garajea aukeran. Tel. 610-835256.
– Pisua salgai Ipuruan. 2 logela, egongela, sukalde eta komun handiak, ganbara eta despentsa. 72 m2. Argitsua. 90.000 euro. Tel. 677-592504.

a) Errentan

ETA KITTO 2020-02-24 10:30

– Pisua alokatzen da Kantabrian Aste Santuan. 2 logela, egongela, sukaldea eta 2 bainu. 2 garaje plaza: bat kanpoan eta bestea barruan. Urbanizazioak igerilekua eta paddle pista ditu. Hainbat hondartza 20 minutura autoz. Santander ordu erdira. Inguru lasaia. 75 euro eguneko. Tel. 617-272634.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 631-907807.
– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 652-032117.
– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 631-881161.
– Emakume batek pisua hartuko luke alokairuan Eibarren. Tel. 667-060292.
– Neska batek 2 logelako pisua hartuko luke alokairuan. Tel. 662-012834.