IRAGARKI LABURRAK
Etxebizitza

a) Salgai

a) Errentan

2019-01-27 15:11

– Iruñeako 26 urteko mutilak pisua hartuko luke alokairuan Eibarren. Zonaldean egiten du lan. Tel. 666-386563.
– Emakume batek pisua edo 2 logela hartuko lituzke alokairuan. Tel. 680-691739.
– Pisua behar dut alokairuan Eibarren. Tel. 632-695273.