IRAGARKI LABURRAK
Irakaskuntza

– Irakaslea behar da 5 urteko umeari etxean ingelesa erakusteko. Tel. 661-700439.
– Matematika, Kimika eta Fisika klase partikularrak ematen ditut maila guztietan.  4 laguneko taldeak gehienez. Urteetako esperientzia. Tel. 615-705945.
– LHko irakasleak (ingelesezko C1 mailarekin) klase partikularrak emango lituzke. Tel. 688-659861.
– DBH eta Batxilergorako klase partikularrak ematen ditut. Goiz eta arratsaldez. Tel. 685-739709.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.