IRAGARKI LABURRAK
Irakaskuntza

– Japoniar irakaslea behar da 0 mailatik hasteko. Tel. 665-708193.
– Ingeleseko irakaslea (maila altuarekin) behar da Eibarko akademia baterako. Esperientzia baloratuko da. Bidali curriculum-a: academiameetingpoint@gmail.com
– DBH, Batxilergo eta Selektibitaterako klase partikularrak ematen ditut. Talde txikiak. Goiz eta arratsaldez. Tel. 685-739709.
– Neska euskaldunak klase partikularrak ematen ditu LHko ikasleentzako. Tel. 647-615265.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.