IRAGARKI LABURRAK
Irakaskuntza

– Ingelesezko partikular irakaslea behar dut Erasmus prestatzeko. Tel. 616479840.
-DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 677592509. Alberto.