IRAGARKI LABURRAK
Irakaskuntza

– DBH, Batxilergo eta Selektibitaterako klase partikularrak ematen dira. 3/4 laguneko talde txikiak. Tel. 685-739709.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.