IRAGARKI LABURRAK
Irakaskuntza

– Irakasle partikularra behar da heldu bati     trikitia jotzen irakasteko. Tel. 615-784575.
– DBH edo Batxilergo klase partikularrak ematen dira. Matematika, Kimika, Fisika, Lengoaia eta Ekonomia. Tel. 678-987827.
– Ingeles filologo elebidunak (11 urte Erresuma Batuan) ingelesezko klaseak ematen ditu. Ume eta helduentzako maila guztiak, kasu bakoitzera egokitutako ikas-erremintekin. Tel. 617-265575. Avelina.
– LHko klase partikularrak ematen ditut. Magisteritzako formakuntzarekin. Tel. 605-746908.
– LHn graduatua eta aisialdirako begirale tituludunak klase partikularrak ematen ditu. Tel. 665-606832.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.