IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 623-340850.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Ordutegi malgua. 12 urteko esperientzia eta erreferentziak. Tel. 604-120104.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta zerbitzari moduan. Esperientzia. Tel. 652-668877.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632-776998.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 612-493913.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta baserriko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 631-820135.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 685-386485.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel. 666-337755.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak ospitalean zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602-850826.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Laguntzaile titulua eta esperientzia. Tel. 626-407923.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Etxeetan laguntzeko ziurtagiriarekin. Tel. 672-442318.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta baserri lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 632-178228.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-644860.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 603-338209.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-247899.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 603-262842.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 641-821288.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 655-094780.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 602-049781.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 632-415374.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 611-198906.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Derrigorrezko Formakuntza eta esperientzia. Tel. 626-197217.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Egunez. Tel. 643-278344.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 631-114125.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak eta gaixoak zaintzeko. Tel. 617-571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 646-778839.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 611-320827.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 687-218845.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 608-641150.

– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Asteburuetan barne. Orduka. Erreferentziak. Tel. 632-098381.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 641-840396.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 5 urteko esperientzia. Tel. 642-550705.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Orduka. Tel. 631-907807.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 688-734873.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan eta gauez ere. Esperientzia. Tel. 602-888008.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Arratsaldez eta asteburuetan. Tel. 612-223075.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 666-197831.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. 10 urteko esperientzia. Tel. 689-798284.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Titulazioarekin. Tel. 602-884309.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka. Tel. 612-201719.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 657-209119.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-611201.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita ospitalean ere. Tel. 643-398596.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta sukalde-laguntzaile moduan. Tel. 632-237151.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta igeltsero jarduteko. Tel. 631-868165.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, sukalde-laguntzaile jarduteko eta garbiketak egiteko. Tel. 652-032117.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, sukalde-laguntzaile jarduteko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-881161.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko (10 urteko esperientzia eta titulua) eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 679-912841.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 688-761191.

b) Langile bila

– Emakume euskalduna behar da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko, 07:00etatik 14:30era. Hilean egun batzuk. Tel. 636-379481.
– Zerbitzaria behar da asteburuetan jatetxe bateko jangelan zerbitzeko. Esperientziarekin. Tel. 659-539861.
– Kamarera/o euskalduna behar da Eibarko taberna batean. Bidali curriculuma helbide honetara: tkteibar@gmail.com
– Dentista eta haginetarako higienista behar dira. Bidali curriculuma helbide honetara: clinicadentalgestioncv@hotmail.com