IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Profesionaltasun ziurtagiriarekin. Tel. 643982534.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, ostalaritzan lan egiteko, sukaldari bezala etab. Tel. 610822495.
-Neska eskaintzen da maskotak zaintzeko edo paseatzeko. Orduka edo jornada erdian. Tel. 602353585.
-Mutila eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak edo mandatuak egiteko. Tel. 626407923.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 688807653.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Esperientziarekin. Tel 688735551.
-Emakume euskalduna eskaintzen da irailetik aurrera umeak goizez eskolara eramateko. Esperientziarekin. Tel 645720594.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Ordutegi malgua. Tel. 624284372.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita gauez eta asteburuetn ere. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 631405748.
-Neska eskaintzen da garbiketak egiteko, umeak edo nagusiak zaintzeko eta errekaduak egiteko. Orduka. Autoarekin. Tel. 612223075.

-Emakume euskalduna eskaintzen da zainketarako edota etxeko lanak egiteko. Baita asteburuetan ere. Autoarekin. Tel. 657794652.
-Emakume euskalduna eskaintzen da etxeko lanak edo garbiketak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Esperientziarekin. Tel. 634651895.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Profesionaltasun tituluarekin. Tel. 633946701.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 641821288.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 622775211.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Menpekotasuna dutenak zaintzeko tituluarekin. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 666197831.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631881161.
-Emakumea eskaintzen da buzoneoak egiteko. Tel. 641217535.
-Neska euskalduna eskaintzen da irailetik aurrera goizez umeak zaintzeko. Esperientzia eta Magisteritza ikasketekin. Tel. 648 62 52 09.
-Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko (Eusko Jaurlaritzaren habilitazioarekin). Baita asteburuetan ere. Orduka. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 604120104.

b) Langile bila

-Neska interna behar da Eibarren abuztuaren bigarren hamabostaldirako. Tel. 639529935.
-Pertsona behar da emakume bati konpainia egiteko. Tel. 653723095. Pili.
-Sukaldari-laguntzailea eta kamareroa behar dira jatetxe batean. Tel 659539861.
-Kamarera/oa behar da Cervecería Trinkete tabernan. Curriculumak tabernan bertan laga daitezke.
-Kamarera/o behar da jornada osorako. Bidali curriculuma: eibarkafe@gmail.com