IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

-Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 655991987.
-Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 631787654.
-Gizonezkoa eskaintzen da garbiketak egiteko, zaintzaile bezala eta eraikuntzan jarduteko. 641055198.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. 624669425.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta emakumeak edo umeak zaintzeko. Ziurtagiri sozio-sanitarioa eta autoarekin. 612223075.
E-makumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (titulaioarekin) eta garbiketak egiteko. 8 urteko esperientzia. 643574998.

-Emakume arduratsua eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 692932984.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. 622233171.
-Neska eskaintzen da umeak eskolara eraman eta jasotzeko, eskolako zereginetan laguntzeko eta maskotak zaindu eta pasiatzeko. 602353585.
-Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. 641942123.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 641947065.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (ziurtagiriarekin), baita ospitalean ere, eta etxeak garbitzeko. 667060292.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia handia. 680526228.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Habilitazio ziurtagiriarekin. 643622939.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. 631109062.
-Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak eta gaixoak zaintzeko. Astegunetan arratsaldez eta asteburuetan egun osoz. 617571210.

b) Langile bila

-Saltzailea behar da Eibarko harategi batean. 647526441.
-Pertsona euskalduna behar da goizetan umea haurreskolara eramateko. 699495279.
-Higienistak eta laguntzaileak behar dira Eibarko hortz-klinika batean. 621226244.
-Emakumea behar da astelehenetik ostiralera (goizez 3 ordu eta arratsaldez beste 3) etxeko lanak egin eta emakume bat pasiatzeko. Gida-baimena izatea baloratuko da. 670410107.
-Kirol teknikaria behar da. Baldintzak:  euskara jakitea eta aquabike, aquafittness eta igeriketa ikastaroak emateko ikasketak izatea. 688610620. Bidali curriculuma: eibarigerixan@gmail.com
-Neska euskalduna behar da Eibarko hortz-klinika batean arreta zerbitzua eskaintzeko. Bidali curriculuma: mirentxu2000@yahoo.es
-Zerbitzaria behar da tabernarako. Esperientziarekin. Jornada osorako kontratua. 627412431..