IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel 674457727.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Habilitazioa tituluarekin. Tel. 602490595.
-Emakumea eskaintzen da sukalde-laguntzaile edo garbitzaile jarduteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 632237151.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Baita asteburutean ere. Tel. 658358474.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko, sukaldean laguntzeko eta nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 642846905.
-Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602051567.

-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 695368959.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 641421135.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 641417815.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 641418753.
-Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 617571210.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 643418154.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko, etxebizitzetan eta bestelako lokaletan. Tel. 648803352.
-Emakumezkoa eskaintzen da, 14:00etatik aurrera, umeak edo emakume nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetarako. Gidatzeko karneta eta autoarekin. Ikastaro sanitarioa. Tel. 612223075.

b) Langile bila

-Kamarera euskalduna behar da Eibar erdialdean kokatutako taberna batean. Tel. 686937385.
-Modeloa behar da (mutila/neska) Giza Irudiaren marrazki klaseetarako. Tel. 622053933. Maite.
-Kamarera/o behar dugu jornada osorako eta beste bat astebukaerarako, Eibarren. Curriculuma bidali: eibarkafe@gmail.com
-Kamarera/ behar da jatetxe batean lan egiteko asteburuetan. Tel. 659539861.
-Komertzial munduan lanean hasteko pertsonen bila gabiltza Eibarko aseguru bulego batean. Tel. 649780971.
-Esteticien-ea behar da Eibarko ileapaindegi batean. Esperientziarekin.Lan-giro bikaina. Tel. 678674250.