IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 603-503689.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 695-466286. Leonardo.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Asteburuak barne. Tel. 643-932943.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Erreferentziak. Tel. 602-829409.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko: elkateak, pegorak, etxeak. Autonomoa. Tel. 631-790555.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 631-975260.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko, baserri-lanak egiteko eta banatzaile moduan. Tel. 631-402535.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 698-456295.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-292690.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 600-667606.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere). Tel. 632-098382.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Asteburuetan barne. Tel. 631-199421.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 643-891484.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-729476.
– Mutila eskaintzen da banatzaile jarduteko, kamarero bezala eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 602-590854.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 662-012834.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 643-435780.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Orduka. Esperientziarekin. Tel. 667-060292.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Asteburuak barne. Ordutegi malgua. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 652-668877.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Asteburuak barne. Tel. 643-398596.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientziarekin. Tel. 602-133120.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-405748.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-506763.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 643-298749 eta 611-058487. Jocelyn.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ziurtagiriarekin. Tel. 697-730662.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 630-566556.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-881161.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-779050.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 631-950442.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 602-398328.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 643-933039.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta sukalde-laguntzaile moduan. Tel. 650-537823.
– Gizonezkoa eskaintzen da tailerrean lan egiteko fresadore moduan (ikastaroa eginda) eta nagusiak zaintzeko. Tel. 688-877998.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 643-324471.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 678-112785.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientziarekin. Orduka. Tel. 631-956574.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel. 655-094780.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Gerontologikoan lan egiteko ziurtagiriarekin. Tel. 632-644860.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 612-206409.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 681-013032.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 602-158176.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-680410.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 631-680410.

b) Langile bila

– Sukaldaria behar dute Ixua jatetxean. Autoa izatea beharrezkoa da. Tel. 699-953003.
– Fisioterapeuta behar da Eibarko zentru pribatu baterako. Bidali curriculuma: eider mugica@hotmail.com
– Zerbitzaria behar da Arrateko Tiro Pitxoian asteburuetarako. Bidali curriculuma: vcorada@gmail.com
– Sukaldari, garbitzaile eta kamareroa behar dute jatetxe batean. Tel. 659-539861.
– Ileapaindegi-laguntzailea behar da asteburu eta oporretarako. Tel. 619-928881.