IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 632-808708.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 628-929146.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 612-245623.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 602-837079.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 688-413892.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 643-398596.
– Eibarren bizi den gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 631-371332.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 685-036902.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-891709.
– Emakumea eskaintzen da gozogintzan lan egiteko: pastelak, bizkotxoak… jai eta ospakizunetarako. Tel. 602-307756.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Interna. Tel. 675-823403.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-532426.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 627-230784.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. 9 urteko esperientzia. Tel. 631-771822.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-896116.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 649-025614.
– Emakume arduratsua eskaintzen da lan egiteko. Interna. Tel. 631-424584.

– Emakumea eskaintzen da edozein lan egiteko: nagusiak zaindu, etxeko lanak egin… Tel. 632-875808.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan egiteko: nagusiak zaindu, etxeko lanak egin… Tel. 617-810065.
– Emakumea eskaintzen da interna lan egiteko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 631-405748.
– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaintzeko. Tel. 612-518050.
– Emakumea eskaintzen da orduka lan egiteko. Erreferentziak. Tel. 688-842791.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere) eta garbiketak egiteko. Tel. 671-814324.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere) eta garbiketak egiteko. Tel. 688-959575.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko asteburuetan ospitalean gauez. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632-733573.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 600-212516.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan egiteko. Esperientzia. Tel. 602-844282.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Erreferentziak. Tel. 651-508694.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta hoteletan jarduteko. Tel. 626-197217.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 633-101852.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 631-269177.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 603-639267.
– Emakume euskalduna eskaintzen da umeak zaintzeko arratsaldez. Tel. 687-114707.
– Emakume euskalduna eskaintzen da astegun arratsaldetan garbiketa eta zaintza lanak egiteko. Orduka. Tel. 665-733162.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-200936.

b) Langile bila

– Pertsona bat behar da okindegi batean lan egiteko. Euskera garrantzitsua da. Idatzi: tutulookindegia@gmail.com
– Sukalde-laguntzailea behar da. Esperientziarekin. Tel. 665-308025.
– Neska behar da umeak eskolatik jasotzeko. Tel. 653-701630.
– Sukalde-laguntzailea eta kamarera/o behar dira Eibarko taberna batean. Tel. 639-792203.
– Emakumea behar da adineko pertsona zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Egunean ordu batzuk. Berehala hasteko. Bidali erreferentziak: maunibi@yahoo.com
– Neska/emakume euskalduna behar da irailetik aurrera arratsaldez umea zaintzeko eta etxeko lanetarako. Deitu iluntzean. Tel. 676-105492.
– Banatzaileak behar dira …eta kitto! astekaria banatzeko. Tel. 943-200918 eta 943-206776. banaketa.etakitto@gmail.com