IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak edo garbiketak egiteko. Tel. 675-965130.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak edo garbiketak egiteko. Tel. 605-598999.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 619-906093.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 622-677230.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 631-975260.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 600-335778.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 617-810972.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko: pegorak, pisuak… Tel. 631-141454.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko: pisuak, pegorak… Tel. 651-864873.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez umeak edo nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 646-821678.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko. Tel. 631-532426.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko. Tel. 612-476921.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 631-925525.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 643-464072.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-768803.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-127969.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-502177.
– Mutila eskaintzen da pintore lanak egiteko. Barruan zein kanpoan. Tel. 600-202516.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 653-270698.
– Emakumea eskaintzen da umeak eskolara eraman eta eskolatik ekartzeko. Tel. 625-200924.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 685-036902. Adriana.
– Mutil arduratsua eskaintzen da sukaldari jarduteko. Esperientzia. Tel. 622-321095.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 680-103356.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egin eta ume, nagusi edo gaixoak zaintzeko (baita ospitalean ere). Tel. 632-372153.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egin eta ume, nagusi edo gaixoak zaintzeko (baita ospitalean ere). Tel. 632-472167.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 632-733573.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.  Nagusiak zaintzeko ikastaroa eginda. Tel. 602-047812.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez edo gauez nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 616-554004.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein lan egiteko: igeltsero jardun, nagusiak zaindu… Tel. 699-535728.
– Mutia eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 612-222362.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 631-200936.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 635-189294.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 698-696194.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Erreferentziak. Tel. 653-381798.
– Gizona eskaintzen da baserriko lanak egiteko eta gizon nagusiak zaintzeko. Tel. 632-271530.
– Neska eskaintzen da kamarera lan egiteko. Esperientzia. Tel. 683-511935.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632-879954.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 612-569395.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 634-215907.
– Neska eskaintzen da nagusiak gauez zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 698-406654.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 649-025614.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Diputazioak eskatzen duen akreditazioarekin. Tel. 631-979555.
– Mutila eskaintzen da eraikuntza lanetan laguntzaile. Tel. 674-579736.

b) Langile bila

– Ileapaintzailea behar da lanaldi erdirako. Tel. 619-928881.
– Neska euskalduna behar da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 646-616608.
– Hortz-higienista behar da Ermuko hortz-klinika batean. Bidali curriculuma: clinicadentalbajodeba@hotmail.com
– Banatzailea behar da Eibarko taberna batean asteburuetarako. Motorrarekin. Tel. 686-360604.
– Emakumea behar da adineko emakumea zaintzeko. Behar-beharrezkoa Diputazioak eskatzen duen akreditazioa izatea. Ordutegia: 09:30/11:30 eta 20:30/21:30. Tel. 646-206088.
– Psikologoa behar da Eibarren zentru psikotekniko batean lan egiteko. Idatzi: mariasuncc@gmail.com