IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Asteburuak barne. Tel. 635-189294.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Esperientzia. Tel. 631-398396.
-Emakume euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Autoarekin. Tel. 657-794652. Nerea.
-Neska euskalduna eskaintzen da umeak zaintzeko. Tel. 655-778451.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-415374.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 612-246551.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 602-874525.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 612-206409.
-Neska eibartarra eskaintzen da umeak zaintzeko edo nagusiei konpainia egiteko. Tel. 688-815440.
-Neska eskaintzen da asteburuan garbiketak egiteko. Tel. 602-028275.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Asteburuak barne. Tel. 602-341070.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 616-524396.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, etxeko lank egiteko eta sukaldatzeko. Tel. 632-329301. Marta.

-Mutila eskaintzen da igeltsero moduan, garbiketak egiteko eta abar. Tel. 666-101558. Menlya.
-Mutila eskaintzen da eraikuntzak lan egiteko, garbiketetarako eta abar. Tel. 687-141217.
-Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, tabernetan lan egiteko eta garbiketetarako. Tel. 677-136446.
-Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Erreferentziekin. Tel. 671-330459.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 689-003537.
-Emakume arduratsua eskaintzen da etxeak garbitzeko eta nagusiak edo umeak zaintzeko.  Tel. 685-386485.
-Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 631-108345.
-Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. 5 urteko esperientzia. Tel. 662-045996.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Asteburuak barne. Orduka. Tel. 660-542155.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 623-340850.
-Gizonezkoa eskaintzen da arotz lanetan, metalurgian edo laborategi-laguntzaile jarduteko. Tel. 632.593515.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 631-502177.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 631-959435.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta pegorak garbitzeko. Asteburuak barne. Tel. 602-842219.
-Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta baserrian lan egiteko. Tel. 612-535873.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 688-735551.
-Mutil arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta eraikuntzan edo mendian lan egiteko. Tel. 662-415709.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 641-821279.
-Emakume euskalduna eskaintzen da nagusiak edo laguntza behar dutenak zaintzeko. Autoarekin. Tel. 657-794652. Nerea.
-Emakumea eskaintzen da lan egiteko. 631-611201.

b) Langile bila

-Neska behar da astean behin emakume bati laguntzeko. Autoa izatea baloratuko da. Tel. 943-202030.
-Emakumea behar da ume txikia zaintzeko irailetik aurrera. Baita gauez ere. Externa. Tel. 669-780187.