IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (agiri sozio-sanitarioarekin) eta gabiketak egiteko. 631125127.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 643374471.
-Emakumea eskaintzen da gauez eta asteburuetan nagusiak zaintzeko. 632950201.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan eta gauez ere. 631425686.
-Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. 642578943.
-Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. 640881328.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 631687276.
-Emakumea eskaintzen da arratsaldez nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 632794799.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 624127122.
-Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 624127087.
-Emakumea eskaintzen da andrak zaintzeko (agiriarekin). Autoarekin. 612223075.
-Emakumea eskaintzen da arratsaldez garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. 631907807.

-Emakumea umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita asteburuetan ere. Esperientzia. 688489881.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (ikastaro sozio-sanitarioarekin) eta garbiketak egiteko. 643398596.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Esperientzia handia. 655094780.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (habilitazio ziurtagiriarekin). 602490595.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia. 692197497.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 677328674.
-Neska eskaintzen da ileapaintzaile bezala. Esperientzia automakilajean. Baita beste edozein lanetarako ere. Externa. 602105368.
-Neska euskalduna eskaintzen da arratsaldez nagusiak edo gaixoak zaintzeko. 617571210.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, kamarera edo saltzaile eta bulegoak garbitzeko. 631102067.
-Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. 641456656.
-Emakumea eskaintzen da pisuak eta obren amaierak garbitzeko. 638421827.
-Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. 631768713.

b) Langile bila

-Kamarera/o behar da pintxo taberna baterako. 661955980.
-Emakumea behar da goizez bi ume txiki zaintzeko. 633647568.
-Neska euskalduna behar da umeak zaindu eta etxeko lanak egiteko. 699024156.
-Ileapaintzailea behar da jornada osorako. 619928881.
-Emakumea behar da Eibarko denda batean. Jornada erdiz, arratsaldez,, martitzenetik zapatura. Bidali curriculuma: eibartienda@gmail.com