IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (euren etxeetan artatzeko tituluarekin) eta garbiketak egiteko. Urtetako esperientzia. Tel. 617610706. Isabel.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631398396.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 643278344.
-Neska euskalduna eskaintzen da arratsaldez umeak zaintzeko. Tel. 650257850.
-Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko: asteburuetan interna eta astegunetan orduka. Esperientzia eta zainketarako tituluarekin. Tel. 604120104.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 658398474.
-Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko, eraikuntzan jarduteko edo mendian lan egiteko. Tel. 662415709.
-Neska arduratsua eskaintzen da garbiketak egiteko eta umeak zintzeko. Tel. 602407338.

-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 631247809.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (titulua eta 9 urteko esperientzia) eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 603514085.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 632267151.
-Eibarko neska arduratsua eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Orduka. Tel. 658845081.
-Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta peoi eta banatzaile lanetarako. Tel. 632943447.
-Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko (Eusko Jaurlaritzaren titulua), baita umeak ere, eta etxeko lanak egiteko. Tel. 666197831.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602123942.
-Emakume eibartarra eta euskalduna eskaintzen da menpekotasun egoeran daudenei edozein lanetan laguntzeko. Urte askotako esperientzia. Tituluduna. Tel. 667376212.

-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientziarekin. Tel. 688735551.
-Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta beste edozein lanetarako. Tel. 610668183.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 612206409.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 603580369.
-Emakume filipinarra eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ingelesez ere egiten du berba. Tel. 661874548.
-Emakumea eskaintzen da etxeak garbitzeko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 631114438.
-Mutila eskaintzen da taberna edo jatetxean kamarero jarduteko. Ostalaritza eta kafetegietako ikastaroa eginda. Tel. 612403253.

b) Langile bila