IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 610-067042.
– Emakumezkoa eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 602-023926.
– Emakumezkoa eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 612-260162.
– Mutila eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Sukaldari ona. Tel. 612-521729.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 649-025614.
– Bikote arduratsua eskaintzen da lan egiteko: nagusiak edo umeak zaindu, baserrietako lanak… Tel. 602-398328.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 631-012735.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 602-127979.
– Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 608-862973.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta kamarera jarduteko. Tel. 633-101852.

– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta tabernan jarduteko. Tel. 681-385304.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 662-012834.
– Gaztea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 604-170369.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, pisuak garbitzeko eta sukalde-laguntzaile moduan. Tel. 631-870590.
– Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 649-049917.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-349494.
– Neska eskaintzen da etxean laguntzeko eta garbiketak egiteko. Profesionaltasun agiria eta esperientziarekin. Tel. 626-407923.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602-049781.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 611-198906.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita ospitalean ere. Tel. 643-374471.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 632-893312 eta 679-929348.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere edo interna. Tel. 688-735551.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Bi urteko esperientzia. Tel. 631-627419.

– Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 612-235371.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-398855.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 633-496455.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 635-587617. Margarita.
– Emakumezkoa eskaintzen da zaintza, garbiketa eta sukaldaritza lanak egiteko. Tel. 632-576630.
– Neska eskaintzen da pertsonak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602-158176. Casilda.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta kamarera jarduteko. Esperientzia. Tel. 631-950442.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632-776998.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ziurtagiriarekin. Ordutegi malgua. Tel. 602-490595.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak  edo umeak zaintzeko. Externa. Tel. 631-191558. Natali Castillo.
– Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 665-441718.

b) Langile bila

– Kamarera behar da Eibarko taberna batean. Arratsaldez (16:30-20:30). Tel. 655-722967.
– Neska euskalduna behar da umeak goizean eskolara eramateko. Irailetik aurrera. Tel. 637-942140.
– Eibarren bizi den pertsona behar da etxeko lanak egin eta umeak zaintzeko. Esperientziarekin. Astelehenetik ostiralera, bost ordu egunero, zatitutako ordutegian. Irailean hasteko. Euskera jakitea baloratuko da. Bidali curriculum-a: egogain2@hotmail.com
– Neska edo emakume euskalduna behar da uztailean umea zaintzeko. Jardunaldi erdirako. Tel. 676-105492.
– Neska edo emakume euskalduna behar da irailetik aurrera umea zaintzeko eta etxeko lanetarako. Jardunaldi erdirako. Esperientzia baloratuko da. Tel. 676-105492.
– Pertsona behar da hotel bateko harreran eta logelen garbiketan lan egiteko uztailean eta abuztuan. Curriculum-a bidali: jkasumba@gmail.com
– Emakumezko euskalduna behar da umeak zaintzeko. Jornada edo lanaldi erdia. Tel. 652–768569.
– Kamarera/o behar da Eibarren. Esperientziarekin. Tel. 627-664988.
– Kamarera behar da. Esperientziarekin. Bidali curriculum-a: 1539cristina@gmail.com