IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

-Emakumea eskaintzen da etxeak garbitzeko eta nagusiak zaintzeko 13:00etatik aurrera. 620757528.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. 643518492.
-Emakumea eskaintzen da etxeko obren amaierako garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko arratsaldez. 638421827.
-Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. 637222318.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko goizez. 602800266.
-Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko (tituluarekin). Esperientzia eta erreferentziak. 604120104.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita ospitalean edo gauez ere. 632844780
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita ospitalean edo gauez ere. 632768653.

-Nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 611571297.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere) eta garbiketak egiteko. Orduka. 632768653.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere) eta garbiketak egiteko. Orduka. 632844780.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 641421135.
-Emakumea eskaintzen da garraiolari bezala, furgonetarekin. Prezio onak. 612223075.
-Gizona eskaintzen da edozein lanetarako. 612518275.
-Gizona eskaintzen da edozein lanetarako. 602381455.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak edo errekaduak egiteko eta umeak zaintzeko. Orduka. 612223075.
-Emakumea eskaintzen da etxeak garbitzeko eta umeak zaintzeko. 615379164. Elsa.

b) Langile bila