IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka. Esperientzia. Tel. 632-818388. Adele.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 602-330721. Flor.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-502177.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602-191490.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 602-314781.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 634-215907.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 622-677230. Yoselin.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 600-730447.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 612-240849.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 612-455923.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko (etxeak, soziedadeak). Tel. 680-526228.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-388279.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 650-629319.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 631-729476.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632-921780.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta pintore/igeltsero jarduteko. Tel. 612-358595.
– Neska eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 652-668877.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-410561.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 693-960639.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Formakuntza eta esperientzia. Tel. 631-975260.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, etxean zein ospitalean. Ordutegi malgua. Formakuntza eta esperientzia. Tel. 606-906729.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 612-463096.
– Neska eskaintzen da goizez nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 607-312258.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 635-189294.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 650-152866.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 602-793715.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Tel. 690-139485.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-737903.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 653-667975.
– Mutila eskaintzen da igeltsero jarduteko eta baserriko lanak egiteko. Tel. 644-849206.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 655-094780.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 631-795113.
– Neska eskaintzen da orduka lan egiteko: garbiketak… Tel. 632-695273.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-230281.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Baita asteburuetan ere. Tel. 634-277037.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 689-798284.

– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-489669.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 632-317670.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita etxez-etxe laguntzeko ere. Tel. 636-407923.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 631-906590.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 612-476921.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 612-574783.
– Emakumea eskaintzen da goizez garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 631-159373.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Erreferentziak. Tel. 686-212840.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka. Tel. 689-003537.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 635-587617.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 633-205039.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 616-809926.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Jaurlaritzaren ziurtagiriarekin Tel. 667-060292.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 722-562241.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-524180.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta pegorak edo soziedadeak garbitzeko. Tel. 642-467834.

b) Langile bila

– Saltzailea behar da Eibarko denda batean. Bidali curriculum-a: EsEibar@hotmail.com
– Neska behar dugu 8 urteko umea arratsaldez zaintzeko. Tel. 675-006515. Manoli.
– Kamarera/o euskalduna behar dugu taberna baterako. Tel. 634-277015.