IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 602-805869.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Esperientzia. Tel. 652-894575.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Baita gauez eta asteburuetan ere. Erreferentziak. Tel. 655-677035.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 603-634777.
– Magisteritza ikasten diharduen neska euskalduna eskaintzen da umeak zaintzeko ekainean eta uztailean. Tel. 688-802408.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta joskintza lanak egiteko. Tel. 604-352707.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak (baita gauez eta ospitalean ere) edo umeak zaintzeko. Gidatzeko karnetarekin. Tel. 689-571882.
– Gizonezkoa eskaintzen da sukalde-laguntzaile jarduteko edo zamalanak egiteko. Tel. 643-272992.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 643-272994.
– Gizonezkoa eskaintzen da zamalanak egiteko, altzariak muntatzeko eta ehungintzan lan egiteko. esperientzia. Tel. 643-272996.
– Mutila eskaintzen da kamarero, okin edo pizzero moduan lan egiteko. Tel. 643-272978.

– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 666-197831 eta 631-624304.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 632-993066.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632-436462.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko (pisu, pegora, taberna edo soziedadeetan) eta nagusiak zaintzeko. Tel. 632-426847.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 630-566556.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 632-271530.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 677-233514.
– Neska euskalduna eskaintzen da arratsaldez nagusiak edo gaixoak zaintzeko. Tel. 617-571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 635-587617.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 612-482203.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 632-835745.
– Emakume euskalduna eskaintzen da goizez garbiketak egiteko (10:00ak arte). Tel. 617-628137.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 631-502177.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 632-246361.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 632-384944.

– Neska euskalduna eskeitzen da goizez umeak eskolara eraman eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 676-553093.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 689-798284.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 632-083081.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko. Interna. Tel. 612-273591.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 617-914989.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-505258.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel.670-032797. Eliana.
–  Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel.634-155413. Lina
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 631-534197.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 680-526228.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 617-610706. Isabel.
– Neska eskaintzen da nagusiak (etxean zein ospitalean) edo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 642-941067.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 634-709827.

b) Langile bila

– Banatzaileak behar dira …eta kitto! astekaria banatzeko. Tel. 943-200918 eta 943-206776. etakitto@gmail.com
– Pertsona behar da frutadenda batean lan egiteko. Esperientzia. Tel. 647-573356.
– Emakume euskalduna behar da emakume nagusia zaintzeko. Tel. 656-736509.
– Monitoreak behar dira abentura jarduetarako (paintball). Tel. 660-450245. Ainhoa.
– Autonomoa behar da, furgonetarekin, abuztuan paketeak banatzeko Eibar inguruan. Tel. 616-642631.
– Ileapaitnzailea behar da Eibarko ileapaindegi batean. Esperientzia eta estetika ezagupenak eskatzen dira. Tel. 943-567232.