IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Interna. Esperientziarekin. 632029884.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Externa. 643848513.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Disponibilitate guztiarekin. 632642320.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. 622233171.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Disponibilitate guztiarekin. 602012075.
-Emakumea eskaintzen da goizez garbiketak egiteko. 722499476.
-Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko (habilitazioarekin) eta garbiketak egiteko. Orduka. Esperientzia eta erreferentziak. 604120104.
-Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. 678135914.
-Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko, tabernan  lan egiteko etab. 661718993.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. 641421135.

-Emakume euskalduna eta arduratsua eskaintzen da lanerako. Esperientzia dendari eta garbitzaile bezala. 649021380. Marta.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 642578943.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientziarekin. 679946934.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientziarekin. 631932322.
-Neska eskaintzen da goizez umeak zaintzeko. HH eta LH ikasketekin. 671459654.
-Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, kamarera jarduteko eta garbiketak egiteko. 624869718.
-Neska euskalduna eskaintzen da haurrak zaintzeko. Esperientzia eta Magisteritza ikasketekin. 648625209.

b) Langile bila

-Elgoibarko mekanizazio-enpresak langilea behar du Danobat RP1200 artezteko makinan (rektifikadora) lan egiteko. Esperientziarekin. Lan-kontratu mugagabea.. email: angel@swisslan.es
-Kamarera/o behar da Eibarko jatetxe batean. Bidali curriculuma Eibarko 331 postakutxatilara.
-Kamarera/o behar da Eibarko taberna batean. Esperientziarekin. 665308025. ionurion@gmail.com