IRAGARKI LABURRAK
Lana

a) Lan bila

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 658398474.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 641376719.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Aurrez zuzendaitza-idazkaria izandakoa. Tel. 643565742.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Externa. Baita asteburuetan ere. Tel. 643584198.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 602850826.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak (ikastaro sozio-sanitarioa egiten) edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi zabala. Tel. 634856651.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 612245673.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 602407338.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari moduan (ertaineko titulua), nagusiak zaintzeko (ziurtagiri ofiziala) eta etxeko lanak egiteko. Esperientziarekin. Tel. 647155908.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 600073104.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko, etxeetan zein soziedadeetan. Externa, orduka. Tel. 671763558.

– Emakumea eskaintzen da arratsaldez nagusiak (ikastaro sozio-sanitarioa eginda) edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 660542155.
– makumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak (ikastaro sozio-sanitarioa eginda) edo umeak zaintzeko. Tel. 631342098.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 617571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 688762615.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 631729476.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko, sukaldari jarduteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 612223075.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 688862073.
– Emakumea eskaintzen da etxeko garbiketak egiteko. Orduka. Esperientziarekin. Tel. 626407923.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 651846389.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 655094780.

b) Langile bila

-Soraluzeko enpresa batek CNC tornularia behar du, ISO-Fanuc progrmazioan eta makina prestaketan esperientzia duena. Tel. 677 585 265
– Zerbitzaria eta sukaldaria behar dira Eibarko jatetxe baterako. Bidali curriculuma: jatetxeaeibar@outlook.es
– Aho-hortzen higienista behar da. Bidali curriculuma: hortzklinika.06@gmail.com