IRAGARKI LABURRAK
Lokalak

a) Salgai

a) Errentan

2018-12-28 12:09

– Lokala alokagai J.A. Gisasola kalean, trasteleku moduan erabiltzeko. Tel. 636-906921.