IRAGARKI LABURRAK
Lokalak

a) Salgai

a) Errentan

2019-04-12 10:49

– Lokala alokagai Urki auzoan. Gazteendako edo biltegi moduan erabiltzeko. 140 m2. Margotu berria. Prezio onean. Tel. 643-298749 eta 639-540641.
– Taberna alokatzen da Ipurua inguruan. Tel. 630-644175.