IRAGARKI LABURRAK
Lokalak

a) Salgai

a) Errentan

ETA KITTO 2020-02-24 10:31

– Lokal komertziala alokatzen da Birjiñape 1-ean. 33 m2. 250 euro hilean. Tel. 688-678934.
– Garaje itxia alokagai Urkizuko dorrearen azpian. Tel. 679-284155.