Leire Narbaiza
Leire Narbaiza

"Xenofobia eta Matxismua Eibarren"

2017/11/17
Eibarren ​beti​ ​izan​ ​da​ ​jendian​ ​hartu​ ​daben​ ​herrixa.​ ​Ez​ ​dakit​ ​noiztik​ ​etorri​ ​izan​ ​diran kanpotarrak gurera​ ​biharrera.​ ​Herittar​ ​gitxi​ ​egongo​ ​da​ ​zortzi​ ​aitxitxa-amamak eibartarrak dittuanik.​ ​Nik​ ​neuk,​ ​esate​ ​baterako,​ ​bakarra.
Etorri izan​ ​dan​ ​jendia​ ​ingurukua​ ​zein​ ​urrinekua​ ​izan​ ​da.​ ​Markiñarra​ ​zein​ ​txinatarra, beti ​sasoian​ ​arauera.​ ​Bolada​ ​batzuetan,​ ​Espaiñiako​ ​estatukuak;​ ​hurrenguan Marokokuak, ​beste​ ​batzuetan​ ​Latino​ ​Amerikakuak​ ​edota​ ​Europako​ ​ekialdekuak.
Azken aldixan,​ ​baiña,​ ​komentarixo​ ​kezkagarrixak​ ​nabil​ ​entzuten.​ ​Jakin​ ​dot​ ​Urkusuko parkiari “el​ ​parque​ ​de​ ​las​ ​moras”​ ​deitzen​ ​detsela​ ​batzuek,​ ​gaztelania​ ​ederrian,​ ​jakiña. Itzela begittantzen​ ​jata.​ ​Izen​ ​horren​ ​pian​ ​ezkutatzen​ ​dana​ ​bildurgarrixa​ ​da: xenofobia, matxismua.​ ​Eta​ ​espaiñolismua​ ​be​ ​bai! Batetik, andrazko​ ​hónek​ ​markatzen​ ​dittue​ ​modu​ ​gatxesgarrixan​ ​musulman paiñelodunak diralako.​ ​Eta​ ​erlijiñua​ ​nahastatzen​ ​dabe​ ​jatorri​ ​eta​ ​sexuakin​ ​​totum revolutum​,​ ​bardin​ ​detse.
Bestetik, ​matxismua,​ ​emakumiak​ ​seiñalatzen​ ​dittuelako.​ ​Ikusgarrixaguak​ ​diralako, nahiz da​ ​gizon​ ​musulmanak​ ​askoz​ ​gehixago​ ​izan​ ​herrixan.​ ​​Mora​ ​​berbia​ ​be​ ​xenofobua da, ​eta​ ​oso​ ​espaiñola,​ ​sentidorik​ ​txarrenian. Zer ​pentsaua​ ​emotiaz​ ​gain,​ ​tristura​ ​handixa​ ​eragitten​ ​desta​ ​kontu​ ​honek.​ ​Nun​ ​geratu da ​ ​gure​ ​Eibar​ ​ha?
Halakorik esan​ ​aurretik,​ ​buelta​ ​bi​ ​emon​ ​buruari,​ ​mesedez!