Euskeraz primeran!

Euskeraz primeran!

Eibarko denda eta tabernetan euskararen erabilera sustatzeko egitasmoa

Tabernako barraren edo dendako mostradorearen alde batean zein bestean daudenek euskara erabiltzeko aukera izatea da ekimen honen helburua. Euskara-maila ez da berdina dendari edo tabernari guztien artean, baina hori ez da oztopo hasierako hitza, behintzat, euskaraz izateko. Nork bere gaitasunaren arabera modu batera edo bestera moldatuko dira, apurka-apurka gero eta euskara gehiago erabili arte. Horretarako, hainbat euskarri eta bestelako laguntza banatzen ditugu urtero egitasmoan izena emanda duten laurehundik gora establezimenduetan: hiztegiak, posterrak, mantelak, azukre-zorroak… Itzulpen-zerbitzua ere eskaintzen diegu, doan.