Errenta aitorpena euskaraz egiteko gonbitea egin du Eibarren AKEBAIk. Taulan ikus daitekeen bezala, azken urteetan handituz joan da Foru Ogasunarekin harremanetan euskara hautatu duten eibartarren kopurua, baina hobetzeko tarte handia dagoela oraindik esan dute Eibarren AKEBAItik

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aitorpena egin zuten eibartarrak 14.195 14.234 14.158 14.035 14.243 14.641
Foru Ogasunarekin harremanak euskaraz izan daitezela eskatu zutenak 1.280 (%9) 1.402 (%10) 1.441 (%10) 1.494 (%11) 1.603 (%11) 1.642 (%11)

Hiru bide daude aitorpena egiteko eta guztietan erabil daiteke euskara: autolikidazio proposamena, mekanizatua eta internet bidezkoa.

Gipuzkoako Ogasunarekin harremana euskaraz izateko argibideak HEMEN.

Errenta aitorpen kanpainari buruzko datak eta informazio zabalagoa HEMEN.