Basarrixetatik bajauta, koko-konpartsiak herrixa hartuko dau zapatuan

Basarrixetatik bajauta, koko-konpartsiak herrixa hartuko dau zapatuan
2014/02/21 00:00
eta kitto!

Koko-dantzen konparsiak bixar 08.30xetan ekingo detsa egunari, Merkatu plazan daguazen basarrittarren aurrian eguneko lehen agerraldixa eginda. Jarraixan, talde bitan banatu eta taldietako batek Mandiolarako bidia eta bestiak Agiñagarakua hartuko dabe: "Amañatik gora Zozola, Zozolabarri, Aritxuluetabarri eta Aritxuluetara igoko gara. Bittartian bigarren taldia Ixuatik Agiñaga aldera bajatzen, ezker eta eskuma daguazen basarrixetara gerturatuko da: Altzerreka, San Roman, Aboagaazpikoa, Aboagainekoa, Torrepe… Mandiola aldeko taldiak, hango biharrak amaittuta Agiñakuarekin alkartuko da eta, hortik aurrera, bixak batera egingo dittue Suinagatxo, Suinaga, Gorostiaga, Atxekoa, Orbesoaren eta Aginagainekoa. Gora segiduta, Oregizahar, Arandoaurtena, Arandobarrena, Arandoguena eta Arandoetxebarrirekin amaittuko dogu".
Koko-festa kalian
Egun guztia basarririk basarri ibilli eta gero, kalian segiduko dau jaixak. Illuntzian, 19.00etan anbulatorixo pareko parkian alkartuko dira koko-konpartsia eta koko-festan parte hartzera animatzen dan jende guztia eta, Mauxitxa txarangiak lagunduta, erdialdeko kalietan (Toribio Etxebarria, Untzaga eta Calbeton inguruan) ibilliko dira, 21.00ak arte. Antolatzailliak gogora ekarri nahi dabe "ekitaldixa irekixa dala, jende guztia animau nahi dogu koko-jantzi eta festan gurekin batera parte hartzera".

Eguen Zuri-ren atarikoa
Azken urtiotan lez, oinguan be koko-marruak egun gitxi barru hasiko diran Aratostieri bidia zabalduko detse. Izan be, datorren astian Eguen Zuri ospatuko da gurian. Batez be umiak hartuko dabe parte egun horretarako antolatu diran ekitaldixetan, 15.30xetatik aurrera ikastetxiak preparautako jai eta kalejirekin hasitta. 17.00etan, Jainaga eta Narbaizarekin kalejira egingo da, Urkizun hasi eta Untzagaraiño. Eta ordu berian hasiko da Lisker taldiak girotuko daben dantzaldixa, Untzagako karpan. Horrekin batera, ipuiñetako personajien karetak, makillajia eta osagarrixak egitteko tallarrak egingo dira, Astixarekin.

Hainbat lehiaketa
Bestalde, Aratostiak dirala-eta, hainbat lehiaketa antolatu dittue. Aratostietan Dotorien Jarrittako Taberna aukeratzeko lehiaketan parte hartu nahi dabenak, otsaillaren 27ra arte eukiko dau izena emoteko aukeria, Pegorara juanda. Horrekin batera, Arrate Kultur Elkarteak XVII. Eguen Zuri Argazki Lehiaketia antolatu dau. Parte hartu nahi dabenak Aratostiekin loturia daken argazkixak apirillaren 1erako Arrate Kultur Elkartearen bulegora eruan biharko dittu (astelehenetik eguenera 17.00etatik 19.00etara). Lehiaketara aurkeztutako lanen artian hiru onenak sarixa jasoko dabe (160 euro, 100 euro eta 60 euro).
El Corte Ingles-ak antolatuta, Barixaku Erregularrian (hillaren 28xan) 17.30xetatik aurrera umiendako koko-jantzi lehiaketia egingo dabe dendako ekitaldi aretuan. Hiru eta 14 urte bittarteko neska-mutillak hartu leikie parte, banaka zein taldeka. Banaka aurkezten diranen artian lehelengua geratzen danak 60 euroko opari-txartela jasoko dau eta bigarrenak 30 eurokua. Eta talde onenarendako sarixa 120 euroko opari-txartela izango da.
Eta Aratoste Domekan (martxuak 2) Play-Back lehiaketia egingo da Untzagan, 17.00etatik aurrera. …eta kitto! Euskara Elkarteak antolatutako lehiaketan Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. maillako ikasliak hartu leikie parte, euskerazko abestixekin egindako dantza eta koreografixekin. Izena emoteko azken eguna astelehena (hillaren 24a) izango da eta interesa dakenak ikastetxian bertan emon biharko detsez datuak irakasle arduradunari. Datuez gain, dantzarako aukeratu daben abestixa CD batian grabauta eruan biharko dabe …eta kitto!-ra (Urkizu, 11 solairuartea). Epaimahaixak hainbat sari banatuko dittu lehiaketara aurkeztutako taldien artian.