HAPOren berrikuntza idazteko oinarriak eta helburuak onartu dituzte

HAPOren berrikuntza idazteko oinarriak eta helburuak onartu dituzte
2023/02/02 09:41
eta kitto!
Udaleko Gobernu Batzordeak Eibarko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren (HAPO) berrikuntza idazteko oinarri izango diren irizpideak eta helburuak onartu zituen urtarrilaren 9an egindako bileran.

 

Dokumentuan azaltzen denez, honakoak dira irizpide eta helburu orokorrak:

 

- LURRALDEA BABESTEA ETA HOBETZEA: NATURA-INGURUNEA ETA PAISAIA

Paisaiaren hobekuntza eta babesa sustatzea, eremu degradatuak, ibilguak eta ibaiertzak berreskuratuz, lurzoru urbanizaezineko jarduerak eta baso-erabilerak arautuz, eta natura hirira hurbilduz.

 

- PLANIFIKATUTAKO AZTARNAN ESKU-HARTZEA

Planifikatutako aztarnan esku-hartzea hiri-berroneratzearen bidez, lurzoru gehiago ez okupatzen saiatuz, espazio libre gehiago lortuz eta auzoei espazio publikoa emanez.

 

- KULTURA-ONDAREA BALIOAN JARTZEA

Balioan jartzea Eibarko Industria Historia, leku bereziak eta eraikinak babestuz, espazio urbano esanguratsu bat lortzeko.

 

- HIRI JASANGARRIA ETA ALDAKETA KLIMATIKORA EGOKITUA

Herri jasangarriago bat sustatzea, aldaketa klimatikoari aurre egiteko neurriak garatuz, mugikortasun-modu jasangarriagoak bultzatuz, eta energia berriztagarriak eta arkitektura bioklimatikoa sustatuz.

 

- LURRALDEAREN OREKA EKONOMIKOA

Lortzea bai industria-jarduerak, bai merkataritzakoak, bai lehen sektoreari eta sektore turistikoari lotutako jarduerek, garatu ahal izateko, beharrezkoak diren baldintzak izan ditzaten.

 

- HIRI ATSEGIN ETA ERAKARGARRIAGO BAT

Aurreko helburuak bilduz, lortu nahi da Eibar eskualde-buru eta herri berritzaile gisa finkatzea, eta hiri seguruagoa, osasungarriagoa eta erakargarriagoa izatea bertako biztanleentzat.

 

- ANTOLAMENDUKO TRESNA BERRI ETA EGUNERATU BAT.

HAPO berria egungo legediaren esparrura eta udalaz gaindiko plangintzara egokitzea.